Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

270 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82325
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 24
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2023-01-15
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Gillar du språk? Gillar du att arbeta med tonåringar på högstadiet? Utbildningen vänder sig till dig som vill undervisa inom ämnena svenska, engelska och svenska som andraspråk. Din uppgift som lärare i årskurs 7-9 är att stimulera alla elever till att utveckla och fördjupa sina kunskaper de sista åren i grundskolan.

Innehåll

Upplägg

Utbildningen omfattar en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 hp inklusive 15 hp ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning i för studenten relevant verksamhet. Inom de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna skriver studenterna två självständiga arbeten (examensarbeten) om vardera 15 hp alternativt ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp. Vid Högskolan i Borås erbjuds ämneslärarutbildning i ämnena engelska, svenska som andraspråk och svenska. Ämnena kan kombineras enligt förordningstext från Utbildningsdepartementet.

I ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 vid Högskolan i Borås betonas vikten av integrering mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i grundskolan. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 ingår också utveckling av en digital kompetens.

I ämneslärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en i årskurs 7-9 verksam lärare med för studenten relevant ämneskombination. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet i relation till i den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur vid Högskolan i Borås
Denna översikt visar hur en ämneslärarutbildning vid HB är upplagd. Då en rad ämnen kan kombineras visas ej samtliga kursnamn i denna struktur. Hur ämnen kan kombineras framgår av förordningstexter.

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp

Termin 3 (1,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)

Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp

Termin 4 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3; Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5
Kurs: Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp

Termin 6
Kurs: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp

Termin 7 (9 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete I; Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, 15 hp, Avancerad

Termin 8 (6 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Engelska med didaktisk inriktning II, 7,5 hp
Kurs: Engelska med didaktisk inriktning III, 7,5 hp, Avancerad
Kurs: Svenska som andraspråk II, 7,5 hp
Kurs: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning III, 7,5 hp, Avancerad

Termin 9 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Litteraturvetenskaplig analys, 5 hp, Avancerad
Kurs: Vetenskapliga perspektiv på svenskämnets didaktik för högstadiet, 10 hp, Avancerad
Studenten väljer att skriva något av följande examensarbeten:
Kurs: Examensarbete II; Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete II; Att utforska engelskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete II; Att utforska svenska som andraspråksämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 15 hp, Avancerad

Vidare studier

Efter avlagd examen har du behörighet att söka till forskarutbildning.

Övrigt

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier