Huvudmeny
Till anmälan

Ämneslärarutbildning för grundskolans årskurs 7-9: svenska, engelska, svenska som andraspråk

270 högskolepoäng, heltid 100%

Högstadieelever

Gillar du språk? Gillar du att arbeta med tonåringar på högstadiet? Utbildningen vänder sig till dig som vill undervisa inom ämnena svenska, engelska och svenska som andraspråk. Din uppgift som lärare i årskurs 7-9 är att stimulera alla elever till att utveckla och fördjupa sina kunskaper de sista åren i grundskolan.

Du fördjupar dina kunskaper i svenska, engelska och svenska som andraspråk. Som ämneslärare blir du kunnig i dina specifika ämnen, men också i hur undervisning i ämnet kan genomföras för att på ett varierande och språkutvecklande sätt möta elevernas olika behov och lärande. Detta innebär att du utvecklar en medvetenhet om flera aspekter av undervisning, till exempel hur multimodala verktyg och estetiska lärprocesser kan användas.

Du förbereds för att möta elever med olika språkbakgrund genom att du får kunskaper om förstaspråks- och andraspråksinlärning. Du får också lära dig hur du kommunicerar och bedömer kunskapsutveckling hos eleverna.

För att få en tydlig koppling till yrkeslivet ingår det tjugo veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Utbildningen genomsyras av frågeställningar som behandlar hållbar utveckling, inkludering, demokrati, digital kompetens, interkulturalitet och språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Under hela utbildningen arbetar du med att utveckla din skriftliga och muntliga uttrycksförmåga. Du har också möjlighet att åka på en utbytestermin i ett annat land.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Samhällskunskap A.
Eller:
Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Karriärvägar

Som ämneslärare har du din arbetsplats inom de kommunala eller fristående skolorna.

Examen

Ämneslärarexamen

Språk

Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-82325
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 24
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2023-01-15
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Dag

Upplägg

Utbildningen omfattar en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 195 hp inklusive 15 hp ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning i för studenten relevant verksamhet. Inom de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna skriver studenterna två självständiga arbeten (examensarbeten) om vardera 15 hp alternativt ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 hp. Vid Högskolan i Borås erbjuds ämneslärarutbildning i ämnena engelska, svenska som andraspråk och svenska. Ämnena kan kombineras enligt förordningstext från Utbildningsdepartementet.

I ämneslärarutbildningen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 vid Högskolan i Borås betonas vikten av integrering mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i grundskolan. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 ingår också utveckling av en digital kompetens.

I ämneslärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en i årskurs 7-9 verksam lärare med för studenten relevant ämneskombination. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet i relation till i den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur vid Högskolan i Borås
Denna översikt visar hur en ämneslärarutbildning vid HB är upplagd. Då en rad ämnen kan kombineras visas ej samtliga kursnamn i denna struktur. Hur ämnen kan kombineras framgår av förordningstexter.

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp

Termin 3 (1,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)

Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, II, 30 hp

Termin 4 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3; Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5
Kurs: Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp

Termin 6
Kurs: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, I, 30 hp

Termin 7 (9 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete I; Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans åk 7-9, 15 hp, Avancerad

Termin 8 (6 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Engelska med didaktisk inriktning II, 7,5 hp
Kurs: Engelska med didaktisk inriktning III, 7,5 hp, Avancerad
Kurs: Svenska som andraspråk II, 7,5 hp
Kurs: Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning III, 7,5 hp, Avancerad

Termin 9 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Litteraturvetenskaplig analys, 5 hp, Avancerad
Kurs: Vetenskapliga perspektiv på svenskämnets didaktik för högstadiet, 10 hp, Avancerad
Studenten väljer att skriva något av följande examensarbeten:
Kurs: Examensarbete II; Att utforska svenskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete II; Att utforska engelskämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 15 hp, Avancerad
Kurs: Examensarbete II; Att utforska svenska som andraspråksämnets didaktik för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 15 hp, Avancerad

Vidare studier

Efter avlagd examen har du behörighet att söka till forskarutbildning.

Övrigt

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier

Matilda Melin

Inspirerande lärare motiverade Matilda

– Det är en bra högskola, min utbildning har mycket fokus på praktiskt lärande och oftast är upplägget som sådant att jag har föreläsningar 2-3 gånger i veckan och sedan är det självstudier. 
Läs hela intervjun

Utbildningsplan

Utbildningsplan är ej fastställd.

Kontakt


Programansvarig Ann-Sofie Karlsson
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning, kontakta Antagningen
För övriga frågor, kontakta Studentexpeditionen