Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3

240 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82319
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 32
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2022-06-05
Studieort: Varberg
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Tycker du att arbete med barn är en spännande utmaning? Vill du entusiasmera och inspirera barn till lärande under de första åren i skolan? Då är utbildningen till grundlärare något för dig.

Innehåll

Upplägg

Utbildningen omfattar en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 165 hp inklusive 15 hp ämnesrelaterad verksamhetsförlagd utbildning inom relevant verksamhet. Inom studierna i ämne och ämnesdidaktik skriver studenterna ett tvådelat självständigt arbete (examensarbete) som sammanlagt utgör 30 hp.

I grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Borås betonas vikten av integreringen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i förskoleklass och grundskola. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och grundskola ingår också utveckling av en digital kompetens.

I grundlärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en i årskurs F-3 verksam grundskollärare. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och beprövad erfarenhet i relation till den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur

Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp
Kurs: Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, I, 15 hp

Termin 3 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Samhällsorienterande ämnen för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 30 hp

Termin 4 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3; Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II, 7,5 hp
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, II, 7,5 hp
Kurs: Engelska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp

Termin 6
Kurs: Naturorienterande ämnen och teknik för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 22,5 hp
Kurs: Multimodalitet i undervisning för för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 7,5 hp, Avancerad nivå

Termin 7 (7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp, Avancerad nivå
Kurs: Examensarbete, del 1 - kunskapsöversikt, 15 hp

Termin 8 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Examensarbete, del 2, 15, hp, Avancerad nivå
Kurs: Matematik med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7,5 hp, Avancerad nivå
Kurs: Svenska med didaktisk inriktning för grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, III, 7,5 hp, Avancerad nivå

Vidare studier

Efter avlagd examen har du behörighet att söka till forskarutbildning.

Övrigt

Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.