Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82321
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 24
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Vill du bli en aktiv lärare som erbjuder elever en meningsfull fritid? Att vara grundlärare i fritidshem är ett spännande uppdrag där elevernas behov och intresse står i fokus och lärandet ses som socialt, intresseinriktat och informellt.

Innehåll

Upplägg

Utbildningen omfattar tre områden: en utbildningsvetenskaplig kärna om 75 hp, inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samt studier inom det fritidspedagogiska området om 60 hp inklusive 15 hp verksamhetsförlagd utbildning och ett tillval omfattande 30 hp. Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem kan vid Högskolan i Borås välja mellan något av ämnena bild och musik för att kunna undervisa i årskurs 1-6. All verksamhetsförlagd utbildning förläggs till för grundlärare med inriktning mot fritidshem relevant verksamhet. Studenterna skriver också ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hp med anknytning till det fritidspedagogiska området.

I grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Borås betonas vikten av integreringen mellan ämnesstudier och ämnesdidaktiska studier samt utomhusverksamhetens, lekens och de estetiska uttrycksformernas betydelse i pedagogisk verksamhet i fritidshem. Alla utbildningar vid Högskolan i Borås har också en profil mot hållbar utveckling och informationssökningskompetens. I grundlärarutbildning med inriktning mot fritidshem ingår också utveckling av en digital kompetens.

I grundlärarutbildningen ingår deltagande i en mentorsgrupp, som leds av en verksam fritidspedagog. Gruppen är ett professionsanknutet komplement till den högskoleförlagda utbildningen och utgör ett forum för diskussioner om teori och den kommande yrkesrollen.

Utbildningens struktur
Termin 1 (3 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna I för förskollärare, grundlärare och ämneslärare, 30 hp

Termin 2 (6 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Fritidspedagogisk verksamhet I, 30 hp
Delkurs 1: Fritidspedagogik i fritidshemmet, 19,5 hp
Delkurs 2: Fritidspedagogiken i ett utomhus - och hälsoperspektiv, 10,5 hp

Termin 3 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Alternativ kurs: Tillval: Bild för grundlärare med inriktning mot fritidshem, 30 hp
Alternativ kurs: Tillval: Musik för grundlärare med inriktning mot fritidshem, 30 hp

Termin 4 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.1; Hållbar utveckling och intersektionalitet, 15 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.2; Specialpedagogiska perspektiv, 7,5 hp
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna 2.3; Ledarskap, utvecklingsarbete och konflikthantering, 7,5 hp

Termin 5 (4,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Fritidspedagogisk verksamhet II, 30 hp
Delkurs 1: Natur och teknik i fritidshemmet, 7,5 hp
Delkurs 2: Kommunikation och värdegrund i fritidshemmet, 7,5 hp
Delkurs 3: Kultur och meningsskapande i fritidshemmet, 15 hp

Termin 6 (7,5 hp verksamhetsförlagd utbildning)
Kurs: Utbildningsvetenskaplig kärna för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, III; Vetenskapliga perspektiv, 15 hp
Kurs: Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete för grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem, 15 hp

Vidare studier

Efter kompletterande studier om 60 hp, två terminer, på avancerad nivå är du behörig att söka till forskarutbildning.

Övrigt

Utbildningen kan kompletteras med en påbyggnadsutbildning i pedagogiskt arbete och studenten blir då behörig att söka till forskarutbildning.
Delar av utbildningen kan utgöras av utlandsstudier.