Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Systemarkitekturutbildningen

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82305
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 30
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Är problemlösning din grej? Tycker du att det är fantastiskt kul med datorer och teknik?
Då ska du läsa Systemarkitekturutbildningen, där vår målsättning är att utbilda de vassaste system- och programutvecklarna. Systemarkitekturutbildningens studenter är högt ansedda på arbetsmarknaden, och de flesta systemarkitekter som har utbildats vid Högskolan i Borås får kvalificerade jobb direkt efter examen.

Innehåll

Bredd och djup inom programmering. Systemarkitekturutbildningen fokuserar på programmering och programutveckling. För att kunna verka i olika miljöer lär du dig flera programmeringsspråk, t.ex. C, C# och Java. Du utvecklar kontinuerligt program på olika plattformar, vilka kan vara .NET och Windows CE, men lika gärna en serverlösning eller en mobiltelefon. Viktiga ingredienser i alla moderna IT-system är grafik, gränssnitt, intelligens och parallellism, varför du läser kurser inom datorgrafik och visualisering, webbprogrammering, artificiell intelligens samt parallella och distribuerade system.

Undervisning. För att du skall vara anställningsbar direkt efter examen, bygger systemarkitekturutbildningen på att alla viktiga moment övas praktiskt. I årskurs 3 genomförs ett omfattande programmeringsprojekt, där kunskaper från tidigare kurser tillämpas. Utbildningen avslutas med ett examensarbete där studenten ges möjlighet att utföra ett enskilt arbete i samverkan med ett företag. Nästan all undervisning sker på svenska, men kurslitteraturen är oftast på engelska. På samma sätt som vi strävar efter att använda de senaste utvecklingsverktygen, är målsättningen att använda internationellt etablerad kurslitteratur.
Till skillnad från många liknande utbildningar har systemarkitekturutbildningen i Borås små klasser (ca 30 studenter), vilket ger en stark sammanhållning mellan studenterna och god kontakt med lärare. Som SA-student är du aldrig bara en i mängden!

Examen. Utbildningen leder till en kandidatexamen inom informatik med inriktning mot programutveckling. Med en kandidatexamen är du behörig att läsa ett ettårigt magisterprogram i Sverige eller ett tvåårigt masterprogram, antingen i Sverige eller utomlands.

Upplägg

Utbildningen är fördelad på tre läsår. Under det första året läggs grunden inom system- och programutveckling genom ett spår av kurser med programmering i imperativa språk. Årets kurser fokuserar på algoritmdesign och utveckling av mindre program med stöd i grundläggande datavetenskapliga principer, men ger även en introduktion till systemutvecklingsmetoder.

Det andra året fokuserar på fördjupande studier i system- och programutveckling. Här introduceras objektorienterad programutveckling, utveckling mot webb och mobila plattformar, samt fördjupande kurser i systemutvecklingsmetoder och -processer. Under hösten påbörjas även ett spår som behandlar utveckling av programvara för dataanalys.

Under det tredje och avslutande året vidareutvecklas studenternas kunskaper och färdigheter inom moderna tillämpningar genom ett större programutvecklingsprojekt, som genomförs i samarbete med externa uppdragsgivare, följt av fördjupande studier i program- och systemutveckling för dataanalys. Utbildningen avslutas med en kurs i vetenskaplig metodik och ett självständigt vetenskapligt arbete.

År 1 (högskolepoäng)

 • Informationssystem (7,5hp)
 • Programutveckling - en datalogisk introduktion (7,5hp)
 • Systemanalys och design (7,5hp)
 • Programmeringsteknik (7,5hp)
 • Systemutvecklare - roller, miljö och praktik (7,5hp)
 • Algoritmer och datastrukturer 1 (7,5 hp)
 • Datakommunikation (7,5hp)
 • Algoritmer och datastrukturer 2 (7,5hp)


År 2 (högskolepoäng)

 • Databasteknik (7,5hp)
 • Objektorienterad mjukvaruutveckling (15hp)
 • Test av IT-system (7,5hp)
 • Webb- och mobilutveckling (7,5hp)
 • Maskininlärning 1 (7,5hp)
 • Datorgrafik och visualisering (7,5hp)
 • Förändringsarbete och design av informationssystem (7,5hp)


År 3 (högskolepoäng)

 • Programutvecklingsprojekt (15hp)
 • Parallella och distribuerade system (7,5hp)
 • Maskininlärning 2 (7,5hp)
 • Dataanalysprojekt (7,5hp)
 • Forskningsmetoder inom informationsteknologi (7,5hp)
 • Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik (15hp)


Förkunskapskraven nedan gäller antagning till utbildningsprogrammet. För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.

Vidare studier

Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå, exempelvis magister- eller masterutbildning i informatik vid Högskolan i Borås.

Övrigt

Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), med inslag av kurser som stödjer flexibelt lärande.

Utbildningen innehåller professionsanknutna inslag, specifikt genomförs programutvecklingsprojektet och det självständiga arbetet under årskurs 3 i samverkan med externa uppdragsgivare. Genom den kombination av teoretiska och praktiska inslag som utbildningen innehåller, blir studenterna väl rustade att möta de utmaningar som professionsområdet erbjuder i en föränderlig värld.

Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.

Programmet möjliggör nationell och internationell samverkan med relevanta utbildningar efter enskild överenskommelse/prövning på studentens begäran. Det huvudsakliga mobilitetsfönstret i utbildningen är höstterminen i årskurs 2. Vid studier vid annat lärosäte förväntas studenten tillgodogöra sig kunskaper som motsvarar de förkupskapskrav som ställs av senare kurser i utbildningen.

Huvuddelen av kurslitteraturen är på engelska.