Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Systemvetarutbildning

180 högskolepoäng, heltid 100%

Anmälningskod: HB-82315
Sista anmälningsdag: 2018-04-16
Urval: Betyg 67%, Högskoleprov 33%
Antal platser: 50
Startar: 2018-09-03
Slutar: 2021-06-06
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska
Studietid: Dag

Vill du vara med och designa framtidens användarvänliga IT-system? Då är Systemvetarutbildningen något för dig. Här får du lära dig att skapa begripliga IT-lösningar som är anpassade efter människors behov.

Innehåll

För att skapa IT-lösningar som är väl anpassade till människors sätt att söka och använda information behövs kunskaper från många områden. Fokus i utbildningen ligger därför på

  • Systemutveckling
  • Programutveckling
  • Kvalitetsbedömning av IT-lösningar
  • Interaktion mellan människa och dator

Genom denna kombination av teman får du en unik förmåga att skapa goda kommunikations- och informationslösningar som är väl anpassade till människans beteende i olika situationer. Du har även möjlighet att studera en termin utomlands, i exempelvis Europa, Asien eller Latinamerika.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du kan utveckla ett speciellt intresse.

Upplägg

Utbildningen är fördelad på tre läsår. Under det första året skapas en grund för att förstå systemutvecklingens faser, med tonvikt på analys och design. Under det andra året fördjupas dessa kunskaper, med inriktning mot implementation, test och förvaltning, och relateras till olika tillämpningsområden. Under det tredje året arbetar studenterna för att tillämpa de tidigare förvärvade kunskaperna och komplettera med ytterligare kunskaper inom systemvetenskap och systemutveckling.

År 1 (högskolepoäng)
System- och Organisationsteori (7,5hp)
Introduktion till programutveckling - från information till tillämpning (7,5hp)
Interaktionsdesign (7,5hp)
Systemanalys och Design (7,5hp)
Grundläggande programmering med C# (7,5hp)
Systemutvecklare - roller, miljö och praktik (7,5hp)
Introduktion till verksamhetsprocesser och affärssystem (7,5hp)
Informationsdesign (7,5hp)


År 2 (högskolepoäng)
Databasteknik (7,5hp)
Webbdesign (7,5hp)
Objektorienterad systemutveckling (7,5hp)
Test av IT-system (7,5hp)
Objektorienterad systemutveckling 2 (7,5 hp)
e-Förvaltning (7,5hp)
Förändringsarbete och design av informationssystem (7,5hp)
e-Business (7,5hp)

År 3 (högskolepoäng)
Höstterminen
Systemutvecklingsprojekt (7,5hp)
Systemarkitekturer (7,5hp)
IT Service Management (7,5hp)
Interaktionsdesign II (7,5hp)
alternativt:
utlandstermin omfattande 30hp, varav minst 15hp ska utgöras av kurser inom informatik. Inom dessa skall ingå minst en kurs innehållande ett större systemutvecklingsprojekt eller liknande praktiskt arbete.
Vårterminen
Projektledning (7,5hp)
Forskningsmetoder inom informationsteknologi (7,5hp)
Självständigt arbete för kandidatexamen inom informatik (15hp)

Vidare studier

Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå, exempelvis magister- eller masterutbildning i informatik vid Högskolan i Borås.

Övrigt

Diarienr. 824-17
För fortsatta studier inom utbildningen gäller att ev. förkunskapskrav för respektive kurs måste vara uppfyllda. Dessa förkunskapskrav framgår av respektive kursplan.
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. En del av kurslitteraturen är på engelska.
Utbildningen är huvudsakligen upplagd som närutbildning (på campus), med inslag av kurser som stödjer flexibelt lärande.
Utbildningen innehåller professionsanknutna inslag med gästföreläsningar samt case- och projektarbete baserade på verkliga verksamhetsfall. Genom den kombination av teoretiska och praktiska inslag som utbildningen innehåller, blir studenterna väl rustade att möta de utmaningar som professionsområdet erbjuder i en föränderlig värld.
Avklarad utbildning ger behörighet till vidare studier på avancerad nivå.
Programmet möjliggör nationell och internationell samverkan med relevanta utbildningar efter enskild överenskommelse/prövning på studentens begäran.