Huvudmeny
Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Bibliotekarie, distansutbildning

120 högskolepoäng, deltid 50%

Anmälningskod: HB-81302
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 85
Startar: 2018-01-15
Slutar: 2022-01-16
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Svenska, ev. Engelska
Studietid: Övrig tid
Observera: Undervisningen äger rum på distans med 2-4 träffar per termin på Högskolan i Borås. Träffarna kan komma att äga rum på grundskollov, som sportlov eller påsklov. Under våren 2018 planeras två träffar i Borås. Programmets examinerande moment genomförs såväl via en digital lärplattform och digitala konferensverktyg, som vid träffarna i Borås. Undervisning och kommunikation mellan deltagare och lärare sker på dagtid och huvudsakligen via programmets digitala lärplattform. För att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination krävs att du har tillgång till en väl fungerande dator, en bredbandsuppkoppling till Internet samt kringutrustning, som headset, webbkamera och aktuell mjukvara.

Idag lever vi i ett globaliserat informationssamhälle. Är du intresserad av att söka och organisera information så att den kan användas av dig själv och andra? Är du intresserad av att förmedla kultur? Vill du skaffa dig nyckelkompetens inom området biblioteks- och informationstjänster? Då är Bibliotekarieprogrammet något för dig!

Innehåll

Upplägg

Arbetsformer
Undervisningen bedrivs dels via digital lärplattform, och dels genom aktiviteter på högskolan. Undervisningen innebär såväl självständigt arbete som arbete i grupp. Även i programmets examinationsformer eftersträvas en variation där uppgifter genomförs individuellt och i grupp, muntligen och skriftligen. I respektive kursplan redovisas vilka undervisningsformer och examinationsformer som är aktuella.
Internationalisering
Programmets innehåll bygger på en aktiv dialog och samverkan med internationella såväl som nationella aktörer inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning samt inom bibliotekssektorn.
Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling
Programmets problemställningar tar sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv där bl.a. kategorier som genus, klass och etnicitet beaktas. Detta bidrar till att studenten ges möjlighet att identifiera och problematisera frågor om jämställdhet och mångfald. Hållbar utveckling belyses i programmet ur sociala, ekonomiska och miljörelaterade perspektiv.
Kurser
År 1 (30 hp)
Introduktion till högre studier i biblioteks- och informationsvetenskap (15 hp)
Bibliotek i samhället 1 (7,5 hp)
Bibliotek och användare 1 (7,5 hp)
År 2 (30 hp)
Kunskapsorganisation 1 (7,5 hp)
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 1 (7,5 hp)
Bibliotek och användare 2 (7,5 hp)
1 valbar kurs med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap (7,5 hp)
År 3 (30 hp)
Bibliotek i samhälle 2 (7,5 hp)
Kunskapsorganisation 2 (7,5 hp)
Professionell informationssökning (7,5 hp)
1 valbar kurs med huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap (7,5 hp)
År 4 (30 hp)
Biblioteks och informationsvetenskapliga fältstudier (7,5 hp)
Vetenskapsteori och forskningsmetoder 2 (7,5 hp)
Kandidatuppsatskurs (15 hp)

Övrigt

Undervisningen sker normalt på svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Utöver kurslitteratur på svenska och engelska kan även litteratur på danska och norska förekomma. Undervisningen bedrivs på distans, samt vid normalt två träffar per termin på Högskolan i Borås, Institutionen biblioteks och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.
Examinerande moment förekommer såväl via digital lärplattform och konferensverktyg som vid träffar i Borås, varför närvaro då är obligatorisk. Kommunikationen mellan deltagare och lärare sker i huvudsak via programmets digitala lärplattform. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till bredbandsuppkoppling till Internet samt relevant kringutrustning (såsom headset, webbkamera och aktuell mjukvara) för att kunna ta del av undervisning och säkerställa en rättssäker examination. Mer specificerade krav på kringutrustning återfinns i informationen om respektive kurs.
Examen ger behörighet till studier på avancerad nivå.