Huvudmeny

FAQ Webbredaktör, campus

Kan man läsa till webbredaktör utan att veta precis "allt" om data, hemsidor m.m.?

För att kunna hänga med i webbredaktörprogrammet behöver man ha en god vana vid att arbeta med datorer. Däremot behöver man inte ha några förkunskaper i hemsidor, bildbehandling mm. Men det skadar självklart inte! Vissa studenter upplever att de moment som innehåller kodning och programmering kan vara krångliga och ta tid att lära sig. Inom dessa delar kan det vara en fördel att ha lite förkunskaper men det är alltså inte nödvändigt!

Vilken kompetens får man genom utbildningen?

Vår målsättning är att täcka in flera ganska stora kompetensområden som tillsammans utgör en bra grund för professionell yrkesverksamhet inom området. Utbildningen är i uppdelad i kunskapsområdena: Design och grafisk form, Kommunikationsteori, Informationsjuridik, Publiceringsverktyg, Redaktionellt arbete, Teknisk utveckling och programmering, Metodologier för webbplatsutveckling, samt vetenskaplig metod och akademisk kommunikation.

I en jobbannons såg jag att man bl. a skulle kunna HTML, CSS, JavaScript och Wordpress. Har ni undervisning i dessa?

Vi har kurser i webbredaktörprogrammet som tar upp HTML, CSS och JavaScript. I det nya treåriga programmet kan man välja profiler under 5 terminen, varav en är inriktad mot de tekniska aspekterna av webbplatser, så som programmering, märkspråk, applikationer - webbplatsers bakomliggande strukturer. När det gäller Content Management System (CMS) som Wordpress så ingår undervisning i flera olika. Utöver WP får du möjlighet att arbeta i EpiServer och ytterligare något fritt tillgängligt system, såsom Drupal eller Joomla.

Vilka programmeringsspråk lär man sig i utbildningen?

Programmeringsspråk är PHP i kombination med databasverktyget MySQL, uppmärkningsspråken XML och XHTML, samt presentationsspråket CSS. Viss JavaScript och ActionScript ingår. Program som används är Eclipse, Editix och phpMyAdmin.

Jag skulle vilja jobba på ett företag och ha hand om deras webbplats, är det något jag kan lära mig om jag går Webbredaktörprogrammet?

Med hjälp av ett content managementsystem, t ex EpiServer, kan man sköta ett företags webbplats och även skapa webbplatser från scratch.

Finns det någon praktik i webbredaktörsprogrammet?

Ja, förutom det praktiskt inriktade projektarbete och examensarbete som man genomför finns numera också möjlighet att under en av våra kurser under några veckor vara ute i en organisation och följa med i arbetet. Denna "praktikperiod" knyts till det projektarbete som avslutar det andra året.

För närvarande har vi också inslag som är ”praktikliknande” och som innebär att man arbetar i en uppdragsliknande relation till en extern organisation. Detta genomförs i två olika kurser: en projektkurs som avslutar andra läsåret och ett examensarbete som avslutar det tredje läsåret. I dessa ingår att med professionella metoder utveckla en webbplats dialog med ett existerande företag eller annan organisation. Detta gör man med stöd av vetenskaplig litteratur och hjälp av egna studier av användargrupper och webbplatser. Det här innebär att alla våra studenter under sammanlagt en hel termin (30 högskolepoäng) har möjlighet att jobba i nära kontakt med en yrkesverklighet. Våra studenter får därigenom goda insikter om den kommande yrkesverksamheten och en hel del av dess förutsättningar och problem, även om de inte är fysiskt närvarande på faktiska arbetsplatser i yrkeslivet när de jobbar med utvecklingsarbetet. 

Schemaläggning – hur ofta behöver jag vara på skolan?

En vanlig fråga från blivande studenter är hur schemat för utbildningen ser ut. Generellt får man räkna med att det är schemalagt ca 3-4 dagar per vecka. Observera dock att det kan variera mellan kurserna i programmet. Det här är ett exempel på hur en kurs kan vara schemalagd.

Används Mac eller PC i utbildningen? Spelar det någon roll vad man själv har?

På högskolan används (nästan) uteslutande PC. Om man som student har Mac och vill använda den så går det bra. Det lilla problem man kan råka ut för är att en del av vårt egenproducerade instruktionsmaterial (som rör programvaror som t ex Photoshop och Illustrator) endast innehåller snabbkommandon som gäller för PC-versionen av programvaran och alltså inte motsvarande kommandon för Mac. I den obligatoriska kurslitteraturen finns dock alltid handböcker som innehåller kommandon och andra beskrivningar för såväl PC- som Mac-versionen av programvarorna.  

Är utbildningen väldigt tekniskt inriktad?

Ungefär en tredjedel av utbildningens alla kurser kan sägas vara inriktad på teknik, kodning och programmering. Vi har försökt göra webbredaktörsprogrammet funktionsinriktat och då ingår visserligen krav på tekniska kunskaper och färdigheter. Men, dessa är hela tiden riktade mot yrkessysslan s. a. s., som att programmera eller skapa en databas. Ingen teknikexercis för sakens skull!

Vad är det för åldersspridning på studenterna?

Studenternas ålder varierar mellan 18 och 50. Den största gruppen är födda på 90-talet. Flera är födda på 80-talet och det finns även 50- och 60-talister bland studenterna. 

Om sista ansökningsdag till högskolor/universitet har passerats – kan jag göra en sen ansökan?

Är utbildningen fortfarande öppen för anmälan kan du skicka in din anmälan via antagning.se. Sena anmälningar rangordnas efter anmälningsdag.

Håll gärna utkik på vår webbsida för kontinuerlig information om utbildningen.

Jag har blivit antagen till webbredaktörutbildningen som närutbildning men skulle vilja byta till webbredaktörutbildningen på distans?

Om du är antagen till närutbildningen men vill byta till distansutbildningen måste du söka och bli antagen till distansutbildningen i den ordinarie ansökningsomgången. Det är inte möjligt att byta från närutbildning till distansutbildning i ett tidigt skede av utbildningen. Det är däremot möjligt att ansöka om antagning till senare del av ett program (normalt efter ett års studier). För detta finns en särskild sökrutin och det som avgör om du kan byta är i första hand om det finns lediga platser på distansutbildningen.

Kan jag tillgodoräkna mig kurser med liknande innehåll som jag har läst tidigare på högskolenivå?

Först som antagen student till en utbildning kan en förfrågan om tillgodoräknande av tidigare avklarade poäng ställas till institutionen som då värderar och beslutar om kurserna kan tillgodoräknas.