Huvudmeny

Vill studera

Bibliotekshögskolan erbjuder en mängd program och fristående kurser.

Hos oss kan du läsa kandidat-, magister- och masterprogram samt även fristående kurser. Vi har Sveriges största utbildning och forskning i biblioteks- och informationsvetenskap och är nationellt ledande med välutvecklat samarbete i Norden och Europa. Majoriteten av landets professorer och disputerade lärare i ämnet är koncentrerade till Borås.

Vi erbjuder utbildning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap (förkortas B&I) och övriga ämnen som t.ex. informatik och humaniora.