Huvudmeny

Kulturpolitik I: Kulturpolitikens organisering och styrning

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Hur styrs kulturen? Och av vem? Har kultur blivit verktyg för att öka sysselsättningen?, få ekonomin att växa?, förbättra folkhälsan?, bygga mera attraktiva städer? Vad spelar kulturpolitik för roll för kulturförmedlande verksamheter?

Kulturpolitik I Kulturpolitikens organisering och styrning är en av två fristående kurser vid Högskolan i Borås som analyserar, belyser och problematiserar dessa frågor.

Kursen ger en grundläggande kunskap om hur, särskilt den svenska, kulturpolitiken växt fram, formats och organiserats.

Den fristående kursen samläses med studenter ur Masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap. Den ges på halvfart distans, men innehåller en träff på Högskolan i Borås under vårterminen 2017.

Lärarna i kursen är verksamma vid Centrum för kulturpolitisk forskning, landets ledande miljö för studier av kulturpolitik.

Innehåll

Kursen ger både en översikt och fördjupad inblick i kulturpolitikens historia, praktik och teori ur perspektiv som framhåller områdets relevans för kulturförmedlande verksamheter. Den offentliga politikens roll i relation till kulturen behandlas liksom den svenska kulturpolitiska strukturen på de tre förvaltningsnivåerna. Teoretiska perspektiv på kultur och kulturpolitik kombineras med praktiska inslag för att utveckla studenternas analytiska färdigheter och insikter i kulturpolitisk praktik. I kursen granskas de tre centrala begreppen kultur, politik och demokrati i olika politiska och sociala kontexter. Särskild vikt läggs vid bibliotekens roll. Den kulturpolitiska utvecklingen på regionala och lokala nivåer de senare åren tas också upp, samt dess relevans för kulturförmedlande verksamheter. Kulturbegreppet skärskådas och diskuteras i relation till kulturell mångfald, genus, etnicitet och hållbar utveckling. I kursen ingår även tillämpad kulturpolitisk analys där studenten får öva sin förmåga att tolka, kritiskt granska och presentera en analys av kulturpolitiskt relevanta idéer och relaterade aktiviteter.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

  • föreläsningar
  • seminarier
  • skriftliga uppgifter


Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska, norska och danska kan förekomma.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-39071
Sista anmälningsdag: 2016-10-17
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2017-01-16
Slutar: 2017-03-22
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Kursplan

Kursplanen är ej fastställd.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Linnéa Lindsköld
Kursansvarig Anders Frenander
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum