Huvudmeny

Kulturpolitik II: Teorier i kulturpolitisk forskning

7,5 högskolepoäng, deltid 50% – distans

Hur styrs kulturen? Och av vem? Har kultur blivit verktyg för att öka sysselsättningen?, få ekonomin att växa?, förbättra folkhälsan?, bygga mera attraktiva städer? Vad spelar kulturpolitik för roll för kulturförmedlande verksamheter?

Kulturpolitik II Teorier i kulturpolitisk forskning är en av två fristående kurser vid Högskolan i Borås som analyserar, belyser och problematiserar dessa frågor.

Kursen vidgar vyerna bortom den svenska kulturpolitiken; till andra länder, till EU och andra internationella organ. I kursen diskuteras även olika teoretiska perspektiv på kulturpolitik.

Den fristående kursen samläses med studenter ur Masterprogrammet i Biblioteks- och informationsvetenskap. Den ges på halvfart distans, men innehåller en träff på Högskolan i Borås under vårterminen 2017.

Lärarna i kursen är verksamma vid Centrum för kulturpolitisk forskning, landets ledande miljö för studier av kulturpolitik.

Innehåll

Kursen behandlar kulturpolitikens historia, teori och praktik på lokal, regional och nationell nivå i utvalda länder. Teoretiska perspektiv på kultur, kulturledarskap och kulturpolitik står i centrum för kursen och kombineras med studiet av kulturpolitisk praktik för att skärpa studentens analytiska förmåga. Kulturens och kulturpolitikens villkor i ett globalt ekonomiskt och politiskt sammanhang fokuseras. Eftersom kulturpolitikstudier är ett multidisciplinärt fält kommer kursen att innehålla teorier, begrepp och metoder från både samhällsvetenskapen och humaniora. Studentens förmåga att självständigt analysera och värdera kulturpolitik, kulturledarskap och kulturens plats och roll i samhället är ett genomgående tema i kursen.

Förkunskapskrav

Kandidatexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

Undervisningsform

Undervisningen i kursen består av

  • seminarier
  • föreläsningar
  • skriftliga uppgifter


Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska, norska och danska kan förekomma.

Övrigt

Kursen ges som en fristående kurs.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-39171
Sista anmälningsdag: 2016-10-17
Urval: Högskolepoäng
Antal platser: 20
Startar: 2017-03-23
Slutar: 2017-06-04
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.
Studietid: Blandade tider

Kursplan

Kursplanen är ej fastställd.

Kontakt

För utbildningsfrågor:
Kursansvarig Linnéa Lindsköld
Kursansvarig Anders Frenander
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum