Huvudmeny
Till sen anmälan

Master program: Biblioteks- och informationsvetenskap, Digitala bibliotek och informationstjänster

120 högskolepoäng, heltid 100% – distans

Bild på student som sitter på en pall med en dator i knäet

Would you like to work at the leading edge of information and library practice? Would you be interested in helping people to make sense of the cyberspace that is becoming so important in their work and lives? Do you want to have all the treasures of human knowledge, acquired through the ages, at your fingertips?
This programme will help you to choose your mission and place in life. It offers exciting possibilities of finding the job of your dreams. Digital library and information services in many different sectors, from public and academic libraries to global business and childrens libraries are now seeking staff who have been prepared to work in the digital environment. The knowledge and skills you acquire will be useful in any of these areas because of the pervasive and omnipresent nature of digital resources. You will be the one to lead people to the information they really need.

Digital libraries are increasingly significant throughout the world in the provision of information not only to local audiences, but internationally. They are developed by existing library services, by governmental and commercial organizations. Following the programme, students will be able to understand the significance of digital libraries in their own context, manage the transition of services to the digital sphere, and develop new digital services to satisfy the needs of their clientele. The programme draws upon the excellence of faculty members in Swedens leading school of library and information science.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet (eller motsvarande kunskaper). Kandidatexamen 180 högskolepoäng, i biblioteks- och informationsvetenskap eller annat humanistiskt, samhällsvetenskapligt, naturvetenskapligt eller tekniskt huvudämne eller motsvarande kompetens.

Dessutom krävs förkunskaper i engelska motsvarande En6

Karriärvägar

You can target various jobs in libraries developing digital services. There are also possibilities in other public and business organisations that implement modern information services, create centralised or distributed collections of documents, support e-learning, work in electronic publishing or digitisation fields. With the expertise you gain of needs assessment and management of digital services, and your ability to communicate across the borders of technological, information and managerial professions a variety of career paths will be opened up to you as a graduate of this programme.

Examen

Masterexamen

Språk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Anmälningsinformation

Anmälningskod: HB-5232C
Urval: Högskolepoäng 100%
Antal platser: 10
Startar: 2015-08-26
Slutar: 2016-06-05
Studieort: Borås
Undervisningsspråk: Engelska
Studietid: Övrig tid
Observera: The studies take place in a distance mode. You need to participate in several meetings in Borås, Sweden, during your education. More information about when and where these meetings will take place will be announced later. Communication between the students and teachers is maintained mainly through the e-learning platform. Therefore, the students must have access to a computer with a broadband connection. Language of instruction will be English.

Content of the education:
- Digital library management (advanced, 15 ECTS)
- Users and information activities in digital environments(advanced, 15 ECTS)
- Information retrieval for digital libraries (introductory, 7,5 ECTS)
- Technology of digital libraries (introductory, 7,5 ECTS)
- Digitisation and digital preservation (advanced, 15 ECTS)
- Digital library research methods (advanced, 15 ECTS)
- Technology of digital libraries (advanced, 7,5 ECTS)
- Information retrieval for digital libraries (advanced, 7,5 ECTS)
- Project work practicum (advanced, 7,5 ECTS)
- Masters thesis (22,5 ECTS)

(Note: the whole work on the Masters thesis includes the course on digital library research methods and the project work practicum and equals =45 ECTS)

Upplägg

Innehållet bygger på institutionens grundutbildningsprogram och ger även möjligheter till viss samordning med andra masterprogram inom ämnesområdet. Genomgånget program kan efter prövning delvis tillgodoräknas i forskarutbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Uppläggning
Programmet är uppdelat i obligatoriska kurser, verksamhetsförlagt projekt och uppsatsarbete. Vid sidan om en kurs med generell översikt av ämnesområdet digitala bibliotek och informationstjänster, ligger tonvikten på avancerade kurser inriktade på tekniska tillämpningar inom digitala bibliotek samt på utveckling av digitala informationstjänster inom olika kontexter. En större kurs i forskningsmetodik lägger grunden till programmets avslutande del, som rymmer ett verksamhetsanknutet projektarbete samt ett större enskilt uppsatsarbete.

Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, självständigt arbete och verksamhetsanknutna projekt. Examinationen läggs upp så att den ger möjligheter att träna färdigheter i att presentera komplexa frågor muntligt och skriftligt med hjälp av olika media.

Kurser

  • Utveckling och ledning av digitala bibliotek (avancerad, 15hp)
  • Användare och informationspraktiker i digitala miljöer (avancerad, 7,5 hp)
  • Interaktionsdesign (avancerad, 7,5 hp)
  • Informationsåtervinning för digitala bibliotek (grundnivå, 7,5 hp)
  • Teknik för digitala bibliotek (grundnivå, 7,5 hp)
  • Digitalisering av kulturarvsmaterial (avancerad, 15 hp)
  • Forskningsmetoder för utveckling av digitala bibliotek (avancerad, 15 hp)
  • Teknik för digitala bibliotek (avancerad, 7,5 hp)
  • Informationsåtervinning för digitala bibliotek (avancerad, 7,5 hp)
  • Masteruppsats (avancerad, 30 hp) (Observera: arbetet med masteruppsats inkl. metod motsvarar totalt 45 hp)


Programmet rymmer obligatoriska kurser på avancerad nivå, ett projektarbete och en masteruppsats. Kurserna på grundnivå kan ersättas med andra kurser på masternivå beroende på den studerandes tidigare genomförda studier.

Internationalisering
Programmets innehåll bygger på internationellt samlade erfarenheter och kunskaper om digitala bibliotek samt på en aktiv dialog och samverkan med internationella såväl som nationella aktörer inom programområdet. Inom programmets ramar erbjuds studenterna från olika länder möjlighet att samarbeta och delta i utvecklingen av kunskap om digitala bibliotek och informationstjänster.

Jämställdhet, mångfald och hållbar utveckling
Programmet behandlar problemställningar med utgångspunkt i flera olika samhällsvetenskapliga, humanistiska och informationsteknologiska perspektiv: inom programmets ramar tillägnar sig studenten därmed verktyg att urskilja och problematisera särskilda frågor om dels demokrati, jämställdhet och mångfald, dels hållbar utveckling - från lokal till global nivå.

Övrigt

Undervisningen bedrivs på engelska.
Examen ger behörighet till forskarutbildning i Biblioteks- och informationsvetenskap eller
motsvarande efter individuell prövning.

Utbildningsplan

Utbildningsplan i pdf
Veronica Trépagny
Programansvarig Elena Maceviciute
Kontakta Studievägledningen
För frågor om antagning: Kontakta Antagningen
För övriga frågor: Kontakta StudentCentrum

Högskolan i Borås
501 90 Borås
Telefon: 033-435 4000
Besöksadress: Allégatan 1

Skriv ut

Uppdaterad: 2014-10-28


Vilka jobb behövs i framtidens informations samhälle - lyssna på studentpodden.

Studentpodden


Hitta din utbildning


Alla

Typ
 
Termin