Huvudmeny
Sorteringskärl för avfall

2018-09-11

Nya avfallskärl med ny märkning på plats i Balder

Nu finns nya kärl för avfallssortering på plats i korridorerna i Balder. De har tagits fram som ett led i högskolans arbete för att minska mängden brännbart avfall.

Kärlen är märkta med tydliga symboler för att det ska vara lätt att sortera rätt.