Huvudmeny
Människor i rörelse på Akademiplatsen

2017-12-01

Upprop mot sexuella trakasserier inom akademin

För en vecka sedan publicerade Svenska Dagbladet #akademiuppropet, ett upprop där 2 400 kvinnor inom akademin kräver att den sexism som kvinnor utsätts för inom akademin ska tas på allvar.

– Vid Högskolan i Borås har vi nolltolerans för sexuella trakasserier. Det är oacceptabelt att medarbetare eller studenter utsätts för detta eller upplever obehag och kränkningar. Jag har upprörts av de vittnesmål som framkommer i uppropet och ser allvarligt på detta. Vi har alla inom akademin ett gemensamt ansvar för att förebygga trakasserier och agera när vi får kännedom om händelser. Vi måste öka intensiteten i vårt värdegrundsarbete, vi måste sprida kunskaper om hur icke acceptabla...