Huvudmeny
Bild på händer och textilier

Design, textil och hållbar utveckling

Forskargruppen inom temat Design, textil och hållbar utveckling har som mål att etablera ett öppet, dynamiskt och hållbart ekosystem för forskning, innovation och utbildning inom Smart Textiles. För att nå målet satsar de på fyra otraditionella postdok-tjänster, inom ramen för det strategiska forskningssamarbetet mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde.

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden:

Informations- och kommunikationsteknik
Design, textil och hållbar utveckling
Vård och välbefinnande
Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Forskargruppen har identifierat två domäner inom temat där högskolorna är som starkast. För Högskolan i Skövde är det ”advanced information systems and models”. Och för Högskolan i Borås är det ”design and textile technology in smart textiles”. Genom samarbetet behåller och utvidgar högskolorna sina ledande roller inom respektive domän. Detta kommer också att leda till att lärosätena stärker sin långsiktiga konkurrenskraft och innovationspotential inom den svenska textilindustrin såväl som inom nya områden för textil.

Forskargruppen kommer bland driva arbetet genom fyra postdok-tjänster. Två med sin bas i Borås och två i Skövde.

Bild på Vincent Nierstrasz

 

 

Forskningsledare Vincent Nierstrasz,
Högskolan i Borås,
tema Design, textil och hållbar utveckling