Huvudmeny
Bild på hand som håller mobiltelefon som visar QR-kod

Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Forskargruppen arbetar efter en match making-modell där man huvudsakligen investerar i forskare från respektive högskola som är intresserade av att starta samverkan genom gemensamma forskningsansökningar i det strategiska forskningssamarbetet mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Dessutom satsar gruppen på samarbete med framstående internationella forskare.

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden:

Informations- och kommunikationsteknik
Design, textil och hållbar utveckling
Vård och välbefinnande
Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Bland annat har nio samverkansprojekt kommit igång kring exempelvis generationsskiften inom familjeföretag, ny teknik inom handel samt verksamhetsutveckling inom textilbranschen.

Forskargruppen satsar också på gästforskare. Tanken är att de med sina föreläsningar och kommentarer på texter ska inspirera forskarna på båda lärosätena att ta fram publikationer och starka forskningsansökningar.

Bild på Stefan Tengblad

 

Forskningsledare Stefan Tengblad,
Högskolan i Skövde,
tema Framtidens företagande och nya affärsmodeller