Huvudmeny

Nyheter RSS


Smarta textilier får robotar att röra sig

Robotar som kan känna av en smekning, styras med enkla handrörelser och ha mjuka muskler. Ett femårigt samarbetsprojekt mellan Högskolan i Borås...


Huvudtalare på FN-konferens om organisationers livskraftsförmåga

Nyligen gav de ut en bok om organisatorisk resiliens. Nu bjuds de in till FN som huvudtalare för att berätta om sin forskning kring organisationers...


Balans ger livskraftiga företag

I ett samarbete mellan högskolorna i Borås och Skövde studerar forskarna vad som gör att vissa företag överlever och är framgångsrika över tid – att...


Forskningssamarbete får fortsatt finansiering

Forskningssamarbetet mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås får fortsatt finansiering från Västra Götalandsregionen. Inom det strategiska...


Forskare analyserar verksamhetsutvecklarens roll i vården

Forskare vid Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås kommer under tre års tid att analysera och utvärdera verksamhetsutvecklarens roll i...