Huvudmeny

2015-08-27 Unik forskning uppstår i det oväntade mötet

När Högskolan i Borås expertis inom textil och materialteknik möter Högskolan i Skövdes expertis inom informationsteknologi händer spännande saker. Under ett forskningsmöte den 26 augusti i Borås presenterades bland annat en robot som styrs med hjälp av en handske och som i framtiden kan komma att underlätta människans samarbete med robotar och andra maskiner. 

Gauss Lee och roboten

Fakta om samarbetet
Det strategiska forskningssamarbetet mellan högskolorna i Borås och Skövde bedrivs under fyra teman:
- Vård och välbefinnande
- Framtidens företagande och nya affärsmodeller
- Tema informations- och kommunikationsteknik (TIKT)
- Design, textil och hållbar utveckling 
Västra Götalandsregionen finansierar de två senare. Finansieringen från Västra Götalandsregionen beviljades 2012. Det tog ungefär ett år innan samarbetet tog form och under de senaste två åren har forskningen bedrivits fullt ut.

Gauss Lee, forskare vid Högskolan i Skövde, demonstrerar roboten som är framtagen inom temat Design, textil och hållbar utveckling. En handske av smarta textilier fungerar som ett kommunikationsmedel mellan människa och maskin. Roboten känner av när Gauss Lee böjer på fingrarna. I framtiden skulle den kunna användas inom rehabilitering i sjukvården eller i industrin.

Forskargruppen arbetar också med att skapa ett skinn av smarta textilier för att öka interaktion mellan människa och robot samt med att ta fram en mjuk robot.

– Det är unikt att kombinera smart textil med utvecklingen av robotar. Vi arbetar just nu på prototypnivå men det finns ett stort intresse från samhället, säger Vincent Nierstrasz, forskningsledare för temat och professor vid Högskolan i Borås.

Vincent Nierstrasz

Samtal ökar tryggheten för äldre med smärta

Under eftermiddagen höll representanter från varje tema en halvtimmas presentation om vad de har forskat om, deras resultat hittills och hur de ser på framtiden. Till exempel har forskarna inom temat Vård och välbefinnande utfört en pilotstudie där de tränat vårdare i kraftgivande samtal med äldre människor som lever med långvarig smärta där medicin kommer till korta.

– Tidigare har de upplevt ett stillsamt lidande i tystnad, men efter en kontinuerlig och tillitsfull relation till vårdare lindras smärtan och tryggheten ökar. Dessutom har de äldre känt mindre behov av att besöka och kontakta sjukvården, säger Catharina Gillsjö, Lektor i omvårdnad Högskolan i Skövde.

Inom samma tema har forskarna även kombinerat studier av livsstil med studier av gener, hos friska äldre, för att hitta facit till ett långt och friskt liv.

Vård och välbefinnande

När ”mjuk” och ”hård” IT möts

Inom Tema informations- och kommunikationsteknik (TIKT) har forskarna skapat nya intressanta och oväntade samarbeten mellan ”mjuk” och ”hård” IT. De har startat 7 olika forskningsprojekt om allt från ambulansträningscenter, sports analytics och framtidens e-tjänster. De har också startat gemensamma kurser på forskarutbildningsnivå.

Göran Falkman

Framtidens företagande

Temat Framtidens företagande och nya affärsmodeller har fokuserat på hur handelsförnyelse kan fungera som regional tillväxtmotor. De har fokuserat på mindre kommuner i östra Västra Götaland.

Stefan Tengblad

Oväntade möten leder till kreativitet

Mötet summeras av Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås. Han menar att dessa unika forskningsresultat inte enbart är frukten av en större kritisk massa, att det blivit fler forskare när lärosätena samarbetar. Han menar att det snarare beror på oväntade möten som leder till kreativitet.

– Nu hoppas vi på kontinuitet så att denna imponerande forskning kan fortsätta, säger han.

Läs reportage och se webb-tv från mötet från Borås Tidning (extern länk)  

Tidigare nyheter om forskningsresultat från samarbetet:

Söker facit till ett långt och friskt liv

Unika simuleringar i nytt ambulansträningscenter

Se alla nyheter om samarbetet

Text: Anna Kjellsson
Bild: Anna Sigge