Huvudmeny
Bild på äldre man och sjukvårdare

Vård och välbefinnande

En växande äldre befolkning är en stor utmaning för hela västvärlden. Hur kan man öka sina individuella förutsättningar för hälsa vid hög ålder? Detta är angelägna frågor, därför har forskargruppen inom temat Vård och välbefinnande, i det strategiska forskningssamarbetet mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde, startat forskningsprogrammet Äldreprogrammet.

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden och sträcker sig fram till 2017:

Informations- och kommunikationsteknik
Design, textil och hållbar utveckling
Vård och välbefinnande
Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Äldreprogrammet inbegriper forskare från området vårdutveckling och även forskare från lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet på Högskolan i Borås. Från Högskolan i Skövde medverkar forskare från Institutionen för hälsa och samhälle. Det är ett jämt antal forskare från båda lärosätena och båda bidrar med lika mycket medel. Inom programmet har forskarna startat flera projekt bland annat för att ta reda på hur man kan få en hälsosam ålderdom och hur man kan hantera långvarig smärta och sjukdom.

Bild på Maria Nyström

 

Forskningsledare Maria Nyström,
Högskolan i Borås,
Tema Vård och välbefinnande