Huvudmeny

Disputation Vijay Kumar


Tid: 2017-06-12, 10:00 — 14:00
Plats: Vestindien C, Textile Fashion Center
Evenemangstyp: Disputation

Vijay Kumar presenterar sin avhandling "Exploring Fully Integrated Textile Tags and Information Systems for Implementing Traceability in Textile Supply Chains". Välkommen!

Länk till avhandling

Abstrakt

Utforskning av integrerad textil märkning och informationssystem för implementering av spårbarhet i den textila försörjningskedjan

Syftet med denna avhandling är att adressera implementeringen av spårbarhetsinformationssystem i den textila försörjningskedjan. Vidare, även undersöka möjligheten för en integrerat garn-baserat spårningsmärkning som ett hjälpmedel för att kunna meddela spårbarhet i textila produkter. Denna avhandling introducerar garn-kodningskonceptet och en integrerat garn-kodningsbaserad märkning som i framtiden skulle kunna användas för textila spårbarhetsapplikationer. Avhandlingen betonar olika element som kan spela en viktig roll i att förespråka och/eller implementera spårbarhet. Oavsett perspektiv eller synpunkt, spårbarhet är sammanvävt mellan teknologiska och organisatoriska aspekter; därför kan implementering av spårbarhet kräva en så kallad techno-management synsätt för att kunna anskaffa optimala lösningar.