Huvudmeny

Efterfrågad kunskap

Undervisning i hållbar utveckling är högt prioriterat på Högskolan i Borås. Enligt målen för 2016 ska det finnas minst en hållbarhetsdiplomerad kurs på varje program. Redan nu finns flera sådana kurser. Men vad handlar de om, rent konkret?

Låt oss ta Textilhögskolan som ett exempel. Inom textil- och modeindustrin är problematiken med ändliga resurser mycket tydlig. Om utvecklingen fortsätter som nu kommer det om 17 år att behövas dubbelt så mycket textilfibrer som idag till textilindustrin. Men den odlade marken behövs till annat, så ekvationen går inte ihop.
Därför behövs studenter med kunskaper om hållbarhet ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.
– Sådan kunskap är precis vad studenterna får här, konstaterar Jonas Larsson, lektor i textilt management på Textilhögskolan.
Redan tidigt i utbildningen får de ta del av hållbarhetstankar i gemensamma kurser om material- och färglära. Dessa fylls på med mer specialiserade kurser, som har anpassats till de olika utbildningarnas inriktningar.
– De som läser textilekonomi får lära sig hur man kan arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor, till exempel med hjälp av livscykelanalyser, där en produkts totala miljöpåverkan räknas ut, förklarar projektledaren Susanne Edström.

Bild på Jonas Larsson och Susanne Edström

Textil- och modedesignstudenterna får lära sig att designa på ett sätt som underlättar återvinning, genom att inte blanda olika material, medan textilingenjörsstudenterna lär sig digitala tekniker för färgning och tryck, som är lika effektiva som andra tekniker, men som ger en kraftig minskning av vatten- och energiåtgången.
– Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat kraftigt hos industrin, säger Jonas Larsson. De har uttryckt att det viktigaste nu är utbildning för hållbar utveckling, och våra studenter blir som klippta och skurna för deras behov.
Intresset är också stort hos studenterna, som numera ofta väljer att göra examens- eller projektarbeten med anknytning till hållbarhet. De skriver exempelvis om att hitta vägar för att minska slöserier, hur man kan kommunicera hållbarhet till kunderna eller olika sätt att underlätta för återbruk och så kallad redesign, där man gör nytt av gammalt.
– Vårt ansvar som akademiskt lärosäte i nära samarbete med branschen är att se till att studenterna kan ta med ny kunskap ut till företagen, både om produktionsprocesserna och om hela värdekedjan, menar Susanne Edström.  Vi försöker ge studenterna en bred förståelse som inte bara rör ekonomisk hållbarhet, utan också miljömässig och social hållbarhet.

Text och foto: Lena M Fredriksson

Fotnot: Utöver undervisning i hållbar utveckling ingår också representanter från Högskolan i Borås i olika nätverk och delegationer inom området, och bidrar på så vis ytterligare till kunskapsspridningen. Både genom att dela med sig av egna kunskaper och genom att representanterna själva får nya kunskaper, som de tar med sig tillbaka till högskolans studenter.

Läs artikeln Tre frågor till Emma Palmér, textilekonom som driver företaget Fangsi.

Läs mer

Den här artikeln har publicerats i högskolans forskningsmagasin 1866. Läs mer om magasinet här.