Huvudmeny

Tre frågor till Emma Palmér...

Bild på Emma Palmér...som tog textilekonomexamen vid Högskolan i Borås 2007. Hon driver nu företaget Fangsi, som fungerar som en länk mellan nordiska textilföretag och deras underleverantörer i Asien. Företagets fokus är kvalitet, hållbarhet, socialt ansvarstagande och miljö.

Hur var det med kurser i hållbar utveckling när du gick på Textilhögskolan?

– Då var det inte så mycket. Lite om miljökunskap och om sociala aspekter av produktionsförhållanden. Jag valde att skriva mitt examensarbete om vad som påverkar utvecklingen av den etiska klädmarknaden, och var då ganska ensam om att ha en sådan inriktning. 

Tycker du att det är viktigt att högskolestudenter får undervisning om hållbar utveckling?

– Ja! Det är också viktigt att den typen av undervisning integreras i olika kurser och inte bara är något som man läser separat.

Du arbetar som konsult åt nordiska mode/textilföretag. Hur uppfattar du deras intresse för hållbarhetsfrågor?

– Vi ser att företag vill, och måste, jobba allt mer med frågorna, så det går åt rätt håll, om än långsamt och inte alltid helhetligt eller effektivt. Samtidigt gör vissa företag mer än vad allmänheten känner till. Jag tror att allt fler företag börjar inse att hållbarhetsarbetet också är ett verktyg för att långsiktigt säkerställa produktkvalitet och leveranser. Bland annat därför tror jag att personer med just sådana kunskaper kommer att bli än mer eftertraktade på företagen.

Text: Lena M Fredriksson