Huvudmeny
Erik Bresky

Plats för innovation

Högskolans senaste samarbetsprojekt är efterlängtat och ambitiöst. 
– Det är en fråga om överlevnad, att innovationer förädlas i regionen och att företagen inte åker någon annanstans, säger Erik Bresky, utvecklingsledare för Science Park Borås och ny på jobbet sedan i somras.

En trappa upp i Textile Fashion Center ligger Erik Breskys nya arbetsplats – Science Park Borås. Det är sprillans nytt och ganska anonymt, vilket är helt i sin ordning. När verksamheten officiellt drar igång i januari, blir det ingen stor baluns. Det är innehållet, de olika aktörerna och projekten som ska synas, berättar Erik Bresky.

Innan sommaren lämnade han det breda uppdraget som prefekt vid Textilhögskolan. Nu, som utvecklingsledare för Science Park Borås, vd för högskolans holdingbolag och processledare för Smart Textiles, är det fullt fokus på innovation.

– De uppdrag jag har nu går in i varandra på ett naturligt sätt. Det känns helt rätt och väldigt stimulerande.

Science Park Borås är efterlängtad, såväl från högskolans, stadens som regionens håll. Den ska bli ett paraply för innovation där entreprenörer, företag, forskare och samhälle kan mötas och där forskningen från institut och högskola kommer till nytta.

Science parks är ett koncept som generellt innehåller tre delar: En inkubator där nya företag får hjälp att växa, ett företagshotell och en projektarena. I Borås finns redan en infrastruktur av det här slaget att bygga vidare på. Erik Breskys roll är att knyta ihop det hela.

Science Park Borås är ett samverkansprojekt med flera aktörer som Borås Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och högskolan. Tanken är att högskolan ska kunna profilera sig tydligare, bli bättre på att attrahera extern finansiering och att lösa samhällsproblem.
– På lång sikt är det viktigt att Borås kan utvecklas, att det finns plats för morgondagens företag. Det är en fråga om överlevnad, att innovationer förädlas i regionen och att företagen inte åker någon annanstans, säger Erik Bresky.

Vad är det då som ska profileras? Tre huvudområden är påtänkta: hållbar stadsutveckling, textil och välfärd. Här finns idag projekt och initiativ som Nedre Norrby, Waste Recovery och Waste Refinery. Dessutom finns Smart Textiles som är ett fungerande innovationssystem för textil förnyelse, där det bedrivs projekt som exempelvis tar fram textiler som renar vatten. Inom välfärd finns FoU Sjuhärad.  

– Det känns väldigt bra, att vi har något på gång här i Borås. Vi har förutsättningarna för att bli lyckosamma med en attraktiv miljö, starka aktörer och en positiv stad och region som ser möjligheterna i samarbeten. Jag har bara fått positiva reaktioner, det känns att det finns ett behov och en vilja av det här, hos alla olika aktörer, säger Erik Bresky.

Text: Lina Färm
Foto: Peter Andersson