Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Forskning
2018
Välj

Konstnärlig performance

Konstnärlig performance gestaltade material som ett möte

TEXT + FILM | Sveriges Innovationsriksdag var i Borås förra veckan. Efter tisdagskvällens middag anordnades performancen ”Inside/outside”.

Alex Osagie Osadolor

Ny teknik ger effektivare produktion av biogas och bioetanol

Textilreaktorer utvecklade vid Högskolan i Borås får nu nya egenskaper som ger effektivare produktion av biogas och bioetanol.


Litteratur genom örat – hur funkar det?

Ljudbokslyssning har ökat explosionsartat. Men hur lyssnar användaren, hur påverkas berättandet och hur kan fenomenet studeras?


Teknik för bättre ambulanssjukvård

Hanna Maurin Söderholm forskar om ny informations- och kommunikationsteknik inom ambulanssjukvård. Här berättar hon mer om sin forskning.


Ny avhandling om den svenska arbetslinjen

Tora Nord, universitetsadjunkt och forskare i arbetsvetenskap har disputerat med sin doktorsavhandling om den svenska arbetslinjen.


Ny professor arbetar för en mer hållbar textilindustri

TEXT + FILM | Nawar Kadi är ny professor i textilteknologi. Hans forskning har fokus på miljövänliga textiler och textilåtervinning.


Lovande resultat när elektrodress studeras

Den första studien på elektrodressen Mollii visar att den kan vara ett värdefullt hjälpmedel för neuropatienter med besvärande spasticitet.


Förenar styrkor inom nya material

Sedan fem år tillbaka har ett lyckat samarbete utvecklats mellan Högskolan i Borås och University of Portsmouth.


Daniel Ekwall ny professor i textilt management

TEXT + FILM | Högskolans expert på logistiksäkerhet Daniel Ekwall är ny professor i textilt management.


Därför presterar pojkar sämre i skolan

TEXT + FILM | Sociala normer gör att pojkar presterar sämre i skolan. Ny avhandling tar upp områden där förändrade normer gynnar deras studier.