Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Forskning
2017
Välj

Amir Mahboubi..

Teknik för avloppsrening får nytt användningsområde

En ny teknik, som kan användas i reaktorer för produktion av bioetanol, designas och utvecklas just nu i ett doktorandprojekt vid Högskolan i Borås.

Aska i lakning

Ny metod för att klassa aska viktig för energiföretagen

Nu ska forskare göra lakförsök för att ta fram en ny metod för att klassa bottenaska. En fråga som är viktig för energiföretagen i Sverige.


Nya metoder inom textilproduktion kan förbättra miljön

Nytt projekt ska utveckla metoder för färgning och behandling av textilier. Syftet är att minska avloppsflöden från textilfärgerier.


Patentets roll i vetenskaplig kommunikation undersöks

Nu ska Björn Hammarfelt och hans kollegor undersöka patentets roll som vetenskaplig informationskälla.


Professor pratar om sociala medier på Vetenskapsfestivalen

På onsdag håller Jan Nolin, professor i Biblioteks- och informationsvetenskap föredraget ”Sociala medier är inte public service”.


Människor i fokus för årets forskningsbidrag

Idag tillkännager Sparbanksstiftelsen Sjuhärad årets bidragsmottagare. Högskolan i Borås får drygt 2 miljoner kronor till 6 forskningsprojekt.


Välkommen på föreläsningar med nya professorer och hedersdoktor

Ta chansen att lyssna på föreläsningar inom vitt skilda områden när högskolans nya professorer och hedersdoktor håller sina föreläsningar.


Första hedersdoktorn har brett textilkunnande

Clare Johnston blir nu konstnärlig hedersdoktor i textil och mode vid Högskolan i Borås och är därmed lärosätets allra första hedersdoktor.


Rebecca vill skapa nya produkter av avfall

Syntetiska pigment finns i många produkter. Dessa pigment kan vara både dyra och hälsofarliga. Detta vill Rebecca Gmoser, forskarstudent, ändra på.


Forskare: Stor okunskap om våld mot män i nära relationer

Claes Ekenstam, docent i idéhistoria vid Högskolan i Borås och psykoterapeut, har nya forskningsresultat om våld mot män i nära relationer.