Huvudmeny

2017-01-16 07:30

Högteknologisk miljö kvalitetssäkrar utbildning


På Högskolan i Borås kan sjuksköterskestudenter nu utbildas i en högteknologisk och verklighetstrogen miljö, där avancerad projicering och simulering ingår. Satsningen på ett eget Kliniskt träningscentrum (KTC) ska bidra till ökad klinisk kompetens.

– Vi har en mycket stark utbildnings- och forskningsmiljö inom det vårdvetenskapliga området och nu lägger vi till ytterligare en kvalitet. Vi är mycket stolta över vår senaste satsning som möter vårdens utmaningar fullt ut, säger högskolans rektor Björn Brorström.

Under flera år har ett KTC diskuterats på högskolan och efter omfattande renoveringar står det nu klart. KTC liknar en sjukhusmiljö, men i sängarna ligger avancerade dockor med droppställningar intill och i taken hänger flertalet kameror. I ett av rummen går det att projicera ljus och ljud på väggarna, exempelvis en trafikolycka med tillhörande trafikbrus. 

– Forskning visar att simulering är en välfungerande pedagogisk modell. Det är viktigt att studenterna får öva i en verklig kontext och att det finns möjlighet att göra fel utan att det blir farligt för patienten, säger Henrik Andersson, föreståndare för KTC.

Eftersträvar unik utbildningsmiljö

Målsättningen är att bli ett ledande lärosätesanknytet KTC där färdighetsträning och simulering i klinisk och kommunikativ förmåga tillhandahålls för såväl studenter som för externa intressenter.

– Det här är en stor satsning för akademin och vi kommer göra ytterligaste satsningar för att utveckla miljön under 2017. Kommun och landsting som vill använda miljön för kompetensutveckling har redan hört av sig, säger Lotta Dalheim Englund, chef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd.

Forskning
Inom ramen för KTC planeras flera forsknings- och utvecklingsprojekt. Bland annat vill man implementera dataspel som pedagogiskt verktyg för att öva upp ambulanssjuksköterskestudenters förmåga till kommunikation och empati i samband med vårdande bedömningar.

För att förstå vad ett KTC innebär behöver man se det med egna ögon. Miljön kan förändras beroende på vilket scenario som önskas, exempelvis till en intensivvårds- eller en röntgenavdelning.

– Först kan vi simulera ett omhändertagande på intensivvårdsavdelningen, därefter en patienttransport genom korridoren och vidare in i projiceringsrummet där vi har byggt upp en röntgenavdelning. Att kunna öva transporter mellan två verklighetstrogna platser och sedan få feedback på sitt arbete är värdefullt, säger Henrik Andersson.

Möjliggör rättssäker examination

Kärnan i KTC är dess kontrollrum där salarna och korridoren kan beskådas på tv-skärmar. Kamerorna är rörliga och fångar de praktiska moment som studenterna utför, vilket möjliggör rättvisa bedömningar vid examinationer. Om läraren är osäker kan han eller hon gå tillbaka och titta på det inspelade materialet i efterhand.

Kontaktpersoner:

 

Henrik Andersson, föreståndare för KTC
Lotta Dalheim Englund, chef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Fler nyheter från Högskolan i Borås

Doktorander till ny forskarutbildning inom vård 

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Suss Wilén