Huvudmeny
Björn Brorström och Pam Fredman

2017-02-02 11:10

Tvärvetenskaplighet viktigt när Västsverige pratar digitalisering


Att digitaliseringen håller på att förändra samhället i grunden råder det ingen tvekan om – och den har stor inverkan på allt ifrån det privata till näringsliv och offentlig sektor. I veckan träffades åtta svenska lärosäten tillsammans med Västra Götalandsregionen för att diskutera dessa aktuella frågor vid ett seminarium. Att det är viktigt att inte bara låta tekniken stå i fokus, var under dagen ett återkommande tema.

Fakta
Seminariet 31 januari med titeln Forskning om samhällets digitalisering: medborgarskap, arbetsliv och innovation var en del i ett omfattande forsknings- och utvecklingssamarbete som pågår i Västsverige kopplat till digitalisering av offentlig sektor. De involverade lärosätena är Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Karlstads universitet, Högskolan Väst, Chalmers, Högskolan i Halmstad och Jönköping University.

Seminariet var en del i ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete som pågår i Västsverige kopplat till digitalisering av offentlig sektor. Under dagen samtalade flertalet forskare från de olika lärosätena på teman som medborgarskap och demokrati, välfärdssamhälle, infrastruktur samt näringsliv och arbetsmarknad.

Viktigt med flera perspektiv

Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet och Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås, deltog i seminariet. De lyfte fram hur viktigt det är att samarbeta över både ämnes- och lärosätesgränser i viktiga samhällsfrågor.

– Det pratas mycket om att det här måste gå fort, och att om vi inte sätter igång med digitaliseringsprocesser med en gång kommer vi att bli omsprungna av andra. Men i dagens seminarium har forskarna visat på många aspekter där det är viktigt att vi stannar upp och tänker till innan vi går vidare. Forskare från olika discipliner och lärosäten sitter på olika kompetenser, och det är viktigt att vi skapar samarbeten över gränserna för att alla perspektiv ska tas i beaktande, säger Pam Fredman och får medhåll av Björn Brorström.

– Det här rör ju frågor som har stor inverkan på hur samhällsdebatten ser ut i dag och hur vi kommer att leva i framtiden. Att alla perspektiv tas med är i grunden en demokratifråga. Det är viktigt att vi inte bara tänker på tekniken, utan också ställer frågor om hur vi beter oss som användare.  Det är vilka problem vi vill lösa med tekniken som måste stå i centrum, inte lösningarna i sig. Hur ska vi använda tekniken och varför? I bästa fall märker vi ju inte ens av tekniken bakom, avslutar han.

Text: Helen Rosenberg

Foto: Malin Ulfvarson