Prestigefull finansiering till Boråsforskare - Nyheter - Högskolan i Borås
Huvudmeny
Daniel Yar Hamidi

2017-02-16 07:55

Prestigefull finansiering till Boråsforskare


Möt Daniel Yar Hamidi, forskare i innovationsvetenskap och föreståndare för Centrum för arbetsliv och vetenskap. Han är på språng. I slutet av januari tilldelades han finansiering inom ramen för Horisont 2020 och Marie Sklodowska-Curie Actions – top of the pops inom forskningsvärlden.

Marie Sklodowska-Curie Actions är ett av de mest prestigefulla forskningsprogrammen som finns i Europa. Att Daniel Yar Hamidi är stolt går inte att ta miste på och det är med rätta. EU-kommissionen har poängsatt hans ansökan med hela 98,6 poäng av 100 möjliga. Har det ens hänt i Sverige tidigare? Vi återkommer till det.

Först ska vi fördjupa oss i hans forskning som rönt stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Daniel Yar Hamidi disputerade hösten 2016 med avhandlingen ”Governance for innovation – Board Leadership and Value Creation in Entrepreneurial Firms”. Forskningen handlar om hur små och medelstora företags styrelser kan möjliggöra innovation och därmed tillväxt.

– En vanlig missuppfattning är att det bara är ingenjörer som skapar innovationer, men faktum är att styrelsearbete påverkar innovationsklimatet mer än vi tror. Om styrelsen bejakar nyskapande och allokerar resurser för innovation är det större chans att företaget utvecklas och mår bra, säger han.

Daniel Yar HamidiAvhandlingen, som även innehåller praktiska råd och tips för att förbättra och utveckla styrelsearbete har resulterat i omkring 60 nyhetsartiklar. Varför? Därför att den sätter fingret på något mycket viktigt. Företag i Sverige och Europa har allt svårare att konkurrera med företag i andra delar av världen. Både arbetskraft och material är billigare i exempelvis Asien och nya innovationer är A och O för att de små och medelstora företagen över huvud taget ska överleva.

Tjänsteinnovationer är nyckeln till framgång

Daniel Yar Hamidi utgår från sin tidigare forskning i det forskningsprojekt som han nu har fått finansiering för. Han fokuserar fortfarande på styrning och innovationer, skillnaden är att han nu specifikt kommer koncentrera sig på tjänsteinnovationer

– Det finns nya sätt att se på marknaden idag och det är framförallt tjänstesektorn som ökar och har förutsättningar att skapa tillväxt. Vi ska inte stirra oss blinda på en produkt, det har vi gjort i hundratals år, vi måste tänka längre och tänka nytt.

– Styrelser i små och medelstora företag vet inte hur de ska styra för att skapa förutsättningar för tjänsteinnovationer och kunskapen är generellt liten i ämnet. Det är därför vi bedriver den här forskningen, därför att vi vet för lite.

Fakta Horisont 2020
Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalbudget på runt 80 miljarder euro. Målet med Horisont 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv. Horisont 2020 inkluderar en förstärkt satsning på excellent forskning, extra satsningar på små och medelstora företag, tvärvetenskapliga samarbeten, satsningar på industriella teknologier och samhällsutmaningar samt förenklade regler för deltagande. Källa: Vinnova

Att Daniel Yar Hamidi som enda forskare vid Högskolan i Borås tilldelats Individual Fellowship av Europas främsta forskningsfinansiär är ett bevis på att hans forskning har stor potential.

– Att få bekräftelse på att man tänker rätt känns väldigt bra, Marie Curie är ju forskningens Rolls Royce, skrattar han. Jag har väldigt höga förväntningar både på mig själv och på det program som jag ska genomgå. Jag kommer att vara en betydligt starkare forskare efter den här perioden.

Vad har du egentligen fått finansiering för? 

– Jag kommer ingå i ett tvåårigt forskningsprogram vid University of Wolverhampton i England och handledas av president och vice president för European Academy of Management, vilket är otroligt stort för mig. Två år kan kännas som lång tid men det är mycket som ska hinnas med.

Daniel Yar Hamidi och hans forskarkollegor i Wolverhampton ska alltså studera små och medelstora företag i England, Danmark och Sverige med fokus på deras innovationsprocesser. Vilka likheter finns och var skiljs de åt? Både kvalitativa och kvantitativa metoder kommer att användas och resultatet kan bli revolutionerande.

Snabbfakta Daniel Yar Hamidi
Titel: Filosofie doktor
Ålder: Fyllt femtio
Bor: På Bergdalen i Borås
Familj: Två döttrar och sambo
Vill: Göra relevant forskning
Vågar: Ta mig an nya utmaningar
Läser: Mycket facklitteratur och vetenskapliga artiklar
Första minne: Körsbärträden i familjens gård i Shandiz
Förfäras över: Bristande kompetens som lyckas vinna över reell kompetens, i en värld där alternativ fakta kan råda.
Skrattar åt: När mina tillkortakommanden analyseras av mina döttrar
Tycker: Att allt går att göra ännu bättre

– Målet är att vi ska visa små och medelstora företag vägen till tillväxt, till styrning för tjänsteinnovationer. I förlängningen kan det leda till nya affärsmöjligheter och jobb, säger han.

Ansökan som står ut från mängden

Så hur var det nu med bedömningen av Daniel Yar Hamidis ansökan? EU-kommissionen har delat ut 98,6 poäng och det är högt, extremt högt. Bedömarna är benhårda och för att ta sig inom krävs minst 70 poäng. Daniel Yar Hamidi har alltså passerat med bravur. Men om det är det högsta poängantalet någonsin för en svensk är oklart. 

Vi frågade Erik Litborn på Vinnova, nationell kontaktperson för Marie Skłodowska-Curie Actions, och fick till svar:

– Ansökan är rankad som nummer ett av just den här bedömningspanelen i EU-kommissionen, och tittar man på samtliga paneler så rankas den som nummer 37 av cirka 1200 ansökningar som rekommenderats finansiering i årets beslutsomgång. Ett totalpoäng på 98,6 är oerhört bra!

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Suss Wilén