Huvudmeny
Vinnarna av SydVästenpriset 2017 är Siv Hagengrinder, enhetschef vid Särskilt boende i Herrljunga kommun, och Lena Wetterlund, vårdenhetschef vid Medicinavdelning 4 på Södra Älvsborgs sjukhus.

2017-04-28 14:30

De vann SydVästenpriset för hållbart ledarskap i välfärden


Vinnarna av SydVästenpriset 2017 är Siv Hagengrinder, enhetschef vid särskilt boende i Herrljunga kommun, och Lena Wetterlund, vårdenhetschef vid Medicinavdelning 4 på Södra Älvsborgs sjukhus.

– Det är överväldigande och otroligt roligt, eftersom det är kollegorna som har nominerat mig. Det är vi tillsammans som har vunnit det här! En god arbetsplats skapas i samklang, säger Siv Hagengrinder och får medhåll av Lena Wetterlund.

– Jag känner mig alldeles omtumlad och fantastiskt uppfylld. Det är tack vare mina medarbetare som jag har blivit den ledare jag är i dag. Jag älskar dem och vill hitta det unika i dem alla, se dem växa. Då mår jag bra i mitt ledarskap, säger hon.

Motiveringar

Siv Hagengrinder: Hon har ett tydligt ledarskap, där personalen är gäster i den demenssjukes hem och vardag. Hon har många visioner som förr eller senare infrias. Dörrarna är öppna och aktiviteter samt miljön för hyresgästerna prioriteras.

Lena Wetterlund: Hon har ett engagerat ledarskap, är lyhörd för medarbetarna. Hon arbetar med kontinuerliga förbättringsarbeten i både stort och smått. Hon ser varje medarbetare och tar till vara dennes unika kompetens för att enheten ska nå verksamhetens uppsatta mål.

Hårda kriterier

Margareta Lundberg Rodin, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås och projektledare för SydVästenpriset, har tillsammans med jurygruppen utsett vinnarna. De har arbetat efter olika kriterier som exempelvis resultat och arbetsmiljö, men ett detektivarbete har också pågått.

– Vi ställer hårda krav och har tagit del av medarbetar- och brukarundersökningar och gått igenom årsbokslut, med mera. Vi har även pratat med medarbetare och överordnade chefer för att verkligen få en bild av dessa chefer och deras ledarskap, säger hon.

En grupp som förtjänar uppmärksamhet

Med det årliga priset vill Högskolan i Borås och Centrum för välfärdsstudier (CVS) premiera chefer inom välfärdsområdet som medvetet och engagerat har utvecklat ett hållbart, kvalitativt och strategiskt ledarskap. Priset består av diplom, specialframtagna sydvästhattar och en prissumma på 25 000 kronor vardera och som finansieras av Västra Götalandsregionen.

– Att vara ledare i välfärden innebär en svår balansgång mellan olika krav. Krav från medarbetare, från överordnade chefer, från patienter, från anhöriga, med flera. Det här är chefer som står stadigt även när det är storm och de förtjänar all uppmärksamhet de kan få, säger Margareta Lundberg Rodin.

Nominerade

  • Eva Möller, enhetschef vid Jobb Borås, Arbetslivsförvaltningen
  • Lena Wetterlund, vårdenhetschef vid Medicinavdelning 4 på Södra Älvsborgs sjukhus
  • Siv Hagengrinder, enhetschef vid särskilt boende i Herrljunga kommun
  • Tina Rosenberg, enhetschef vid individ- och familjeomsorgen, Ulricehamns kommun

Jury

Bengt-Arne Andersson, Södra Älvsborgs Sjukhus, Elisabeth Jonsson, Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, Ingegerd Eriksson, Borås Stad, Gun Karlsson, Attendo Sverige AB, samt Eva Lundh, Västra Götalandsregionen.

Läs mer

Läs mer om Centrum för välfärdsstudier (CVS).

Text: Rebecca Lindholm
Foto: Suss Wilén