Huvudmeny

2017-06-12 11:01

Hur påverkas butikspersonal av digitaliseringen?


I dagarna har SIIR skickat in en ansökan till KK-stiftelsen med rubriken ”Digitalizing the organizational frontline: Employees’ role in the intersection of interactions and interfaces”. Projektansvarig och en av forskarna i projektet är Nicklas Salomonson.

Kvinna som håller en mobiltelefon i handenDet övergripande syftet är att undersöka hur digitaliseringen av detaljhandeln påverkar rollen som frontlinjens anställda har i samspel med konsumenterna och hur digitala säljstöd kan påverka upplevt värde. Samverkande företag är Kicks Kosmetikkedja och Oscar Jacobson. Projektet omfattar även utveckling, implementering och testning av en IT-pilot i butik, där samarbetet sker med företagen Spook och InRiver

Förväntningar på projektet

1) utveckla det teoretiska fältet om medarbetarnas roll när digitala verktyg är en del av samspelet mellan anställda och konsumenter och en del av andra gränssnitt som konsumenterna möter

2) utveckla kunskap som kan användas av företag som vill ta fram nya arbetsmetoder och digitala verktyg.

Ansökan omfattas av forskarna Nicklas Salomonson, Sara Hjelm-Lidholm och Malin Sundström.

Om KK-stiftelsen (extern länk)