Huvudmeny

2017-05-18 16:00

SIIR key note-speaker på säkerhetskonferens


Den 16 & 17 Maj deltog SIIR på ORIS Annual Risk Summit som hölls i Chessington, UK. ORIS Forums är en icke vinstdrivande organisation som fokuserar på riskhantering inom handelssektorn och har gjort detta sedan 2006.

Två kvinnor franför ett öppet landskapÅrets event hölls i Chessington på "Chessington world of adventures", en annorlunda och spännande konferensmiljö (länk)

SIIR var inbjudna som Key note-speaker på konferensens första dag. Temat för presentationen var “The potential benefits and pitfalls of utilising eye-tracking technology in loss prevention” och byggde på en första studie som har gjorts med hjälp av eye-tracking för att följa en snattares väg i butik.
Dag två var SIIR värd för fyra "runda-bordssamtal" med deltagande företagsrepresentanter.  Runda-bordssamtalen handlade om hur man kan komplettera retailers existerande metoder och teknologi för att minska svinn i butik samt öka säkerheten för anställda och kunder.

I ett pressmeddelande som Svensk Handel skrev i april så ökar butiksstölderna i omfattning och varje år stjäls det för 6 miljarder SEK från svenska butiker, en ökning med drygt 30% jämfört med 2013. Se pressmeddelandet

SIIRs engagemang i studier kring säkerhet och förebyggande åtgärder i butik fortsätter under hösten då intresset och efterfrågan är stor.

LP Magazine Europe om konferensen: "Crime is given the same scientific air time as business operations, so it is little wonder that retail academics at some of Sweden’s most prestigious educational institutions are taking a deep interest in studying the motivations of both legitimate customers and those non-paying store visitors. Its latest project is targeted research looking at eye-level tracking for both those who shop and those who prefer to shoplift. They can follow the shopper around the store, study what they are studying and interrogate the finding afterwards.”

Person med biometrisk hjälm

 

 

 

 

 

 

 

Hela artikeln i LP Magazine Europe

Text: Camilla Carlsson/Anita Radon
Foto: SIIR