Huvudmeny

Styrning, organisering och ledning

En av forskningens viktigaste uppgifter är att ta reda på och presentera vad undervisningen bör handla om. I en tid där läroböcker och annan relevant publicering fortfarande tar lång tid att nå undervisningen och där det finns alternativa kanaler för kunskapsspridning skapas ett hålrum. Rapportserien är tänkt som ett instrument för att fylla nämnda hålrum.

Texter som tar upp något eller några företeelser som bör presenteras för studenter och forskare med intresse för vad undervisningen bör handla om. Det forskningsfält som inkluderas här har en vid ram och har benämningen Styrning, organisering och ledning. Den vida ramen indikerar att det är en multivetenskaplig ansats som gäller.

Rapporterna fylls på löpande och finns för nedladdning.

Nr 9: Sökande efter framtidens välfärdsmodeller – forskningsprogram och fallet med Australien, Rolf Soll, Peter Demediuk, Ulla Eriksson-Zetterquist

Nr 8: Från avkrok till ett prioriterat turistmål, Margareta Carlén

Nr 7: Hållbart ledarskap - I vardag och förändring, Lotta Dellve, Andrea Eriksson

Nr 6: Styrmetodernas förutsättningar– offentlig sektor som exempel på komplexitet. Solli, Rolf.

Nr 5: Redovisningens roll för hållbar utveckling. Carlson Ingdahl, Tina, Påhlsson, Birgitta.

Nr 4: Styrgruppens praktik - Om mötens organisering. Löfström, Mikael.

Nr 3: Driver NPM-reformers oavsedda effekter 'byråkratiers' utveckling? Liff, Roy.

Nr 2: Moderna reformer i offentlig sektor - Misslyckande och succé. Liff, Roy.

Nr 1: Detaljhandel i förändring. Konsumentinsikt, värdenät och nya affärsmodeller. Sundström, Malin, Ericsson, Dag.

Läs mer om forskargruppen SOL - Styrning, Organisering och Ledarskap.