Huvudmeny

Arbetsvetenskap

Beskrivning

Arbetsvetenskap handlar om människans arbete och de former och processer som kännetecknar det samtida arbetslivet och dess framväxt, både nationellt och internationellt. Det innefattar arbetets påverkan på människan, hennes sociala relationer och aktiviteter i bred bemärkelse. Ett viktigt tema i detta sammanhang är förutsättningar och hinder att kombinera kraven på ekonomisk effektivitet med krav på social hållbarhet och individernas strävan efter arbetstillfredsställelse, utveckling i arbetet och självförverkligande. Detta tema belyses både utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv och ett organisationsteoretiskt perspektiv.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare

Områden