Huvudmeny
Bild på en student som tar en bok

Biblioteks- och informationsvetenskap

Beskrivning

Biblioteks- och informationsvetenskap tar sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information eller kultur som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras den process, som beroende på syfte och innehåll kan benämnas informationsförsörjning eller kulturförmedling samt bibliotek och andra institutioner med en likartad funktion som medverkar i denna process. Ämnet har anknytningar till en rad andra discipliner inom såväl samhällsvetenskap, humaniora som teknik. (Forskningsrådsnämndens ämnesbeskrivning, 1989)

Forskargrupper

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare

Områden