Huvudmeny
Formler

Datormodellering

Beskrivning

Beräkningsteknik är, och kommer att fortsätta vara, en extremt viktig forskningsmetod.  Detta beror på den dramatiska ökningen av datorkraft och de nya digitala metoderna som möjliggör modellering av komplexa vetenskapliga och tekniska system.

Datormodelleringsgruppen utvecklar och använder datorprogram för att studera vetenskapliga och tekniska problem.  Beräkningarna är oftast på molekylnivå och är ett bra komplement till experimentell forskning eftersom de leder till en djupare förståelse om den grundläggande kemin som avgör viktiga materialegenskaper.

Forskare

Områden