Huvudmeny
Bild på ett vitt mönster av trådar mot en svart bakgrund

Design

Beskrivning

En viktig uppgift för konstnärlig forskning inom designområdet är att i relation till givna sammanhang utveckla, och genom konstnärligt arbete kritiskt belysa, förutsättningarna och grunderna för konsten att uttrycka och att fördjupa förståelsen för uttrycksfullheten i material och tekniker, d.v.s. att utveckla, fördjupa och kritiskt belysa den konstnärliga grunden för design som verksamhet och hantverk. Det handlar om konstnärlig designforskning med starkt fokus på att, såväl teoretiskt som praktiskt, fördjupa förståelsen för samspelet mellan analys och syntes i designprocessen som grundval för utveckling av designmetodik, designtekniker och designprogram och förutsätter en praktikbaserad ansats; för design genom design. Utvecklingen av metodik, program och tekniker förutsätter kritiskt experimentellt konstnärligt arbete. En fördjupad förståelse för uttrycksfullheten i material, tekniker och tänkt användning förutsätter på samma sätt experimentellt konstnärligt arbete.

Designforskningen vid högskolan fokuserar i huvudsak på konstnärlig designforskning inom det textila området med specialisering inom

  • textildesign; att utveckla, fördjupa och kritiskt belysa den konstnärliga grunden för design som verksamhet och hantverk med inriktning mot uttrycksfullheten i textila material och tekniker så som de bygger och uttrycker textila produkter och miljöer,
  • modedesign; att utveckla, fördjupa och kritiskt belysa den konstnärliga grunden för design som verksamhet och hantverk med inriktning mot uttrycksfullheten i plagget så som det klär och uttrycker människor,
  • textil interaktionsdesign; att utveckla, fördjupa och kritiskt belysa den konstnärliga grunden för design som verksamhet och hantverk med inriktning mot uttrycksfullheten i användningen av textilier så som den definierar och uttrycker textila produkter och miljöer.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare

Områden