Huvudmeny
Studenter på föreläsning

Offentlig förvaltning

Beskrivning

Offentlig förvaltning handlar hur välfärden organiseras och vilken roll offentlig sektor har i samhällsutvecklingen. Ämnet är flervetenskapligt och kombinerar därför kunskap från områden såsom företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, sociologi och statsvetenskap. I utbildningar som ges inom området behandlas hur statliga och kommunala organisationer styrs och organiseras för att producera välfärd, ekonomisk tillväxt och rättvis fördelning av samhällets resurser. Den forskning som bedrivs inom området tar sin utgångspunkt i hur och på vilket sätt och varför styrning, ledning och organisering av offentliga organisationer sker.

Avslutade forskningsprojekt

Forskare

Områden