Huvudmeny
Bild på en person som arbetar i ett labb

Humanbiologi

Beskrivning

Med anatomi och fysiologi som grund beskriver Humanbiologi hur den mänskliga kroppen fungerar. För en djupare förståelse av kroppsliga funktioner är även kunnande inom cellbiologi och genetik en nödvändig del inom Humanbiologi. Vid institutionen för vårdvetenskap ges undervisning i grundläggande Humanbiologi inom ramen för sjuksköterskeprogrammet. Ett omfattande forskningsprojekt är också under utarbetande där fysiologiska funktioner som mätes under fysisk aktivitet korreleras med genfunktion samt subjektiva värdeomdömen.

Pågående forskningsprojekt

Forskare

Områden