Huvudmeny
Bild på tre studenter som sitter och diskuterar

Företagsekonomi - organisation/management

Beskrivning

Området Organisation och Management behandlar hur verksamheter organiseras och förändras. Vi bedriver empirisk forskning och undervisning om hur företag, förvaltningar och andra organisationer fungerar, leds och utvecklas. Vi är intresserade av hur människor interagerar i organisationer, men även hur organisationer är en del av samhället och hur samhällsfenomen påverkar organisationer. Viktiga områden är organisationsdesign, ledning av förändringsarbete, chefers roller och arbetsrelationer, ledningssystem, samverkan i nätverk, projektledning, kompetensutveckling etc.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare

Områden