Huvudmeny
Närbild på en suddig instruktion

Polymerteknologi

Beskrivning

Inom forskningsområdet polymerteknologi bedrivs projekt har som mål att utveckla miljömässigt hållbara plaster, textila fibrer och fiberkompositer. I forskningsprojekten undersöks och utvecklas nya polymera material som kan användas för tillverkning av plastprodukter, tekniska textilier samt kompositer. I projekten används både biobaserade polymerer, såsom polymjölksyra eller cellulosa och syntetiska funktionella polymerer. Dessa bearbetas varefter egenskaperna karaktäriseras gällande kemiska, fysikaliska och mekaniska egenskaper. Tillverkningsteknik utvecklas också.

Forskningsverksamhet bedrivs inom fem områden: medicinska och dentala fiberkompositer, funktionella textila material, biobaserade plaster och kompositer, nanokompositer samt återvinning av plaster och kompositer.

Forskargruppens webbplats

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare

Områden