Huvudmeny
Närbild på en man som håller i ett vitt medicinskt instrument gjort av textil

Textila applikationer av medicinsk teknik

Beskrivning

Den medicintekniska forskningen vid Ingenjörshögskolan har en tyngdpunkt kring signalbehandling och analys av medicinska/fysiologiska signaler med en tydlig inriktning mot teknikutveckling för mätning och övervakning. Det sker en konsolidering av existerande forskningsprogram med fokus på klassificering av neonatalt EEG och på impedansbaserad diagnos och monitorering av hjärnan. Ett viktigt kriterium vid val av forskningsprojekt är ett de skall syfta till att lösa kliniskt relevanta problem inom neurofysiologi/neurologi och intensivvård, med viss fokusering på nyfödda barn. Ett annat tillämpningsområde för medicintekniska lösningar är hemsjukvård och sedan en tid tillbaka bedrivs, i samarbete med främst institutionerna för signaler och system vid Chalmers och Ortivus AB, ett projekt inriktat på hemövervakning av patienter med hjärtsvikt. Med viss koppling till detta projekt pågår också samarbete med Textilhögskolan kring smarta textilier. Detta samarbete har fokuserats på bland annat hemövervakning via textilbaserade givare i exempelvis kläder och möbler. 

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare

Områden