Huvudmeny
Konstnärlig bild på en svart textilie med ett triangelmönster

Textilt management

Beskrivning

Textilt management omfattar textila produkters värdekedja från idé till kund, dvs. i huvudsak elementen design, produktion, logistik, marknad och tillhörande tjänster. Det ingår således organisation och styrning av textil- och moderelaterade försörjnings- och efterfrågekedjor, med produktdesign, produktutveckling, tillverkningsprocesser, förädling, materialanskaffning, distribution och logistik, marknadsföring, marknadskommunikation och merchandising, retailing, konsumentanalyser m.m. Även det omvända flödet i syfte att återskapa förlorat värde behandlas, som returhantering och organisation av återvinning.

Ämnet har stöd av och stöder forskningsprofilen F:3, Fashion-Function-Futures, som är en pådrivande och samlande kraft för utveck­ling av textil- och modesektorn genom strukturerad växelverkan mellan ofta flervetenskapliga forskningsprojekt och entreprenörsdrivna utvecklings­projekt.

Ämnet textilt management ingår som en del av forskarutbildningen inom området textil och mode.

Avslutade forskningsprojekt

Forskare

Områden