Huvudmeny
Bidl på en svart- och guldfärgad textilie med elektroder kopplade till

Textilteknologi

Beskrivning

Textilteknologi är en inriktning inom textilteknik, som avser tillverkningsmetoder och produktionsprocesser för textila material och produkter. Det innefattar bland annat spinning för framställning av fibrer och garn, vävning, stickning, flätning, tuftning eller filtning för tillverkning av tyg och andra textilier, samt beredning, beläggning, färgning och tryck för modifiering och funktionalisering av textila ytor. Vid Högskolan i Borås inriktas forskningen i textilteknologi främst på tredimensionella textila strukturers framställning och funktion, framtagning av textilier med konduktiva egenskaper samt utveckling av textila ytors funktion genom digitala metoder.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare

Områden