Huvudmeny

Kontakta oss

 

CAV - Centrum för arbetsliv och vetenskap

Högskolan i Borås
501 90 Borås

Föreståndare: Daniel Yar Hamidi, Tfn: 033-435 5983

Ordförande: Christian Lundell

Nätverk i CAV

Ledarnätverket AiS

Samordnare:Päivi Riestola, Tfn: 033-4354521
Ordförande: Vakant

CAV- rådet

Består av ordförande och samordnare i nätverken, programgruppen samt föreståndare och ordförande i CAV.