Huvudmeny

Seminarier

 

En viktig del av CAV:s verksamhet består i en seminarieserie med sex seminarier årligen. De leds av en forskare och en företrädare från arbetslivet, båda specialiserade i det ämne som behandlas. Seminarierna innehåller alltid en föreläsningsdel och en workshopdel där deltagarna ges möjlighet att diskutera ämnet utifrån verksamhetsspecifika frågeställningar.

Från och med hösten 2016 provar vi ett nytt koncept som komplement till CAV-seminarierna i form av CAV frukostseminarier. Där inleder antingen en forskare eller en företrädare från arbetslivet utifrån ett specifikt tema och därefter förs en dialog med dig som seminariedeltagare. 

Seminarierna är öppna för alla medarbetare i medlemsorganisationerna samt vid Högskolan i Borås.

Tema för hösten 2016 är "Kreativitet och innovation på jobbet – hur då?"


1 december

Med innovation som konkurrensmedel

Styrning och ledning är effektiva verktyg i företagens utveckling. I den globala konkurrensmiljön har företagen att lista ut vilken spelplan och vilka strategier som resulterar i konkurrenskraft och utveckling.

Med utgångspunkt i Innovation, som är företagens viktigaste konkurrensmedel idag, har Ericsson lyckats väl. Carl Slotte, Innovation manager vid Ericsson AB, berättar om deras innovationsarbete. Ericsson har lyckats skapa strukturerade innovationsprocesser med goda resultat inom flera områden trots en mängd ekonomiska och organisatoriska utmaningar.Hur kommer det sig då att företaget upplever de utmaningar man befinner sig i?

Daniel Yar Hamidi, forskare och lärare vid Högskolan i Borås och disputerad i innovationsvetenskap, belyser frågan utifrån ett forskningsperspektiv och delger resultat från sin forskning kring innovationsdrivande styrning och styrelsearbete. 

Välkommen att delta!

Tid: Torsdagen den 1 december kl. 14.00-16.30
Plats:
C203, Högskolan i Borås

Forskare: Fil.dr Daniel Yar Hamidi, Högskolan i Borås
Representant från arbetslivet
: Innovation manager Carl Slotte, Ericsson AB i Borås

Anmälan till seminariet