Huvudmeny

Seminarier

En viktig del av CAV:s verksamhet består i en seminarieserie med ett antal seminarier årligen.

Under 2017 är fyra seminarier inplanerade, de två som ges under våren kan du läsa om nedan.

15 maj: "Låter du enbart ekonomin styra? Balans mellan olika perspektiv skapar hållbar tillväxt"

Årets andra CAV seminarium gästas av ingen mindre än Leif Östling, ordförande för Svenskt Näringsliv, tidigare Scaniachef och en av de tongivande förespråkarna för balanserat styrkort (BSC av engelskans Balanced Scorecard). Östling berättar under seminariet mer om metoden som tar sin utgångspunkt i att traditionell styrning lagt för stor vikt vid enbart det finansiella perspektivet.

Leif Östling är företagsledaren som är mest känd för sin tid som chef på Scania. 26 år gammal, 1972, stegade han in genom fabriksgrindarna för första gången som nyutexaminerad civilingenjör och civilekonom. Det var inom Scania han avancerade och i 23 år styrde han bolaget framgångsrikt.

Leif ÖstlingSom Scaniachef förespråkade Östling fler styrperspektiv än enbart de ekonomiska för att skapa hållbar tillväxt, det vill säga balanserat styrkort. Syftet med metoden är att skapa en mer balanserad styrning (därav namnet) och förverkliga organisationens strategier genom att följa upp flera olika mätetal:

  • Finansiellt perspektiv (finansiell ställning, lönsamhet)
  • Kundperspektiv (kundnöjdhet, marknadsandelar)
  • Lärande- och utvecklingsperspektiv (innovationsintensitet, nya produkters andel av försäljning)
  • Interna processer (ledtider, kvalitetsnivå)
  • Medarbetarperspektiv (förekommer huvudsakligen endast i svenska modeller, t.ex. attraktivitet som arbetsgivare, personalutveckling)

Forskare ger perspektiv – vad står svenskt ledarskap för idag?

Under seminariet den 15 maj möter vi även forskarna Margareta Oudhuis, seniorprofessor vid Högskolan i Borås, och Stefan Tengblad, professor vid Högskolan i Skövde, som ger perspektiv på framgångsrik styrning, organisering och ledning.

Margareta Oudhuis och Stefan TengbladSverige var under 1970- till 90-talet ett föregångsland när det gäller att framgångsrikt använda sig av arbetsorganisatoriska modeller med medarbetarinflytande och innehållsrika utvecklande arbeten som grundbultar. Scania tillhörde de företag som gick i bräschen med skilda arbetsorganisatoriska modeller under denna tidsperiod. Sedan kom lean in i bilden. Hur har det påverkat medarbetarinflytandet och ett innehållsrikt arbete och medarbetarengagemang? Vad måste till för att vi ska uppnå ett balanserat och hållbart arbetsliv i en globaliserad värld?

Detta kommer Margareta Oudhuis och Stefan Tengblad berätta mer om.

Tid: 15:00-17:00
Plats: Sparbankssalen, Högskolan i Borås

Anmäl dig här senast 11 maj

Välkommen!

8 mars: "Balans mellan ledning och styrning"

Vad är skillnaden mellan ledning och styrning, hur hänger dessa två begrepp samman och vad händer när de inte går hand i hand?  CAV välkomnar dig till seminariet ”Balans mellan ledning och styrning” den 8 mars. Då möter vi bland annat före detta kommunchefen i Marks kommun.

Haleh Lindqvist, numera hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Region Halland, började som kommunchef i Marks kommun sommaren 2010. Då kastades hon rakt in i ett uppmärksammat fosterhemsärende, där fortsatta granskningar visade på allvarliga brister och systemfel. Den så kallade socialskandalen blev starten på ett förändringsarbete med en öppenhetspolicy inom den kommunala organisationen. Själv har Lindqvist kommenterat att förändringarna inte föll alla i smaken men att kommunen gått stärkta ur processen. Under seminariet berättar hon mer om sina erfarenheter från tiden som kommunchef.

Haleh Lindqvist och Jan OlaussonVi träffar också Jan Olausson, kvalitetsstrateg i Borås Stad, med fokus på processutveckling och hållbar utveckling. Olausson arbetar även med övergripande styr- och ledningsfrågor, uppföljning av nämnder och större utredningar. Under seminariet ger han oss en bild av hur ledning och styrning kan fungera i en kommun utifrån några väl valda exempel.

Paneldiskussion

Vi kommer även att ha en paneldiskussion med bland andra Annette Carlson, kommunalråd, för att belysa publikens frågor om styrning och ledning i kommunala verksamheter. Moderator är CAV:s nya föreståndare Daniel Yar Hamidi, forskare i innovationsvetenskap vid Högskolan i Borås och specialiserad på ledning och styrning.

Anmälan är stängd.

Tid: 15:00-17:00
Plats: C203, Högskolan i Borås

Välkommen!