Huvudmeny

CVS - Centrum för välfärdsstudier

Beskrivning

Centrum för välfärdsstudier, CVS, vid Högskolan i Borås riktar sin verksamhet mot de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför.

Ett långsiktigt mål är att bidra till hållbara välfärdstjänster. CVS vill bidra genom att medverka till regional tillväxt genom kunskapsutveckling i välfärdssektorn, utveckla hållbara, välfungerande och samverkande välfärdsmodeller, organisering och ledarskap.

Vårt arbete syftar till att inspirera och stödja genom att utarbeta inspel till politiker och ledare, vi kan sammanställa forskningsresultat och arrangera konferenser - alla med anknytning till aktuella välfärdsfrågor. Vi bedriver gränsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och vidareutbildning, med bas i olika vetenskapsområden. Utbildning och forskning möts i gränslandet mellan ledarskap och organisering, lärande och kommunikation, hälsovetenskaper, arbetsvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

Fokusområden

Tyngdpunkten ligger på relationen mellan medborgare och välfärdssystem. Utifrån detta fokuseras:

  • Välfärdstjänsternas organisering och ledning, professioner och volontärer
  • Öppen ledning och samverkan – mellan välfärdstjänster och medborgare
  • Hälsofrämjande insatser och hantering av ohälsa (”Disability management”)
  • Välfärdsteknologi – tillvarata möjligheter och även kritiskt belysa frågor kring välfärdens teknologiutveckling

Organisation

CVS har en referensgrupp med experter och företrädare från kommuner, regionen och med deltagare från regionala välfärdsverksamheter. Deras uppgift är att föreslå aktuella områden, förankra vårt arbete i praktiken och att vidareföra resultaten till beslutsfattare och praktiker.

Mål och vision

CVS vid Högskolan i Borås riktar sin verksamhet mot de möjligheter och utmaningar som det moderna välfärdssamhället står inför.

Ett långsiktigt mål är att bidra till hållbara välfärdstjänster. Vi vill bidra genom att medverka till regional tillväxt genom kunskapsutveckling i välfärdssektorn, utveckla hållbara, välfungerande och samverkande välfärdsmodeller, organisering och ledarskap.

Vårt arbete syftar till att inspirera och stödja genom att utarbeta inspel till politiker och ledare, vi kan sammanställa forskningsresultat och arrangera konferenser - alla med anknytning till aktuella välfärdsfrågor. Vi bedriver gränsöverskridande och tvärvetenskaplig forskning och vidareutbildning, med bas i olika vetenskapsområden. Utbildning och forskning möts i gränslandet mellan ledarskap och organisering, lärande och kommunikation, hälsovetenskaper, arbetsvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

Områden

Forskare

Vinnare av SydVästenpriset 2016. Catarihna Petersson, områdeschef inom hälso- och sjukvård i Tranemo kommun, och Anki Snygg, verksamhetschef vid anestesikliniken på Södra Älvsborgs sjukhus.

2016-11-28

Dags att premiera chefer i välfärden med SydVästenpriset

Nominera till SydVästenpriset senast den 30 december 2016. Utmärkelsen premierar chefer som verkar för ett hållbart ledarskap i Västra Götaland.

För andra året i rad är det nu dags att nominera chefer till SydVästenpriset och totalt 50 000 kronor. Alla som vill, individer eller organisationer, har möjlighet att nominera en eller flera chefer inom hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst.

– Det är komplicerat och ibland svårt att vara chef i välfärdsområdet. Det är en av flera anledningar till att uppmärksamma dem som klarar av detta på ett hållbart sätt för såväl brukare som anställda, säger Margareta Lundberg...