Huvudmeny
Sandgärdet

Aktiviteter

Dags att nominera till SydVästenpriset
Centrum för välfärdsstudier (CVS) vill inspirera till hållbart ledarskap och utlyser för andra året i rad SydVästenpriset. Det är ett sätt att uppmärksamma och premiera chefer som verkar för ett långsiktigt och kvalitativt ledarskap inom välfärdsområdet i Västra Götaland.

Chefer på olika nivåer i hälso- och sjukvård/omsorg och socialtjänst i offentlig sektor, oavsett driftsform, har möjlighet att vinna SydVästenpriset. Redan nu är det dags att nominera!

Läs mer om priset och nominera här senast 30 december 2016

Värdeskapande ledarskap i äldreomsorgen

I ett forskningsprojekt studeras chefers förutsättningar och arbete i äldreomsorgen. Forskningsfrågor berör till exempel hur värdegrundsarbetet kan ledas och organiseras på ett hållbart sätt samt hur ledarskap, organisering, användning av stödresurser och utvecklingsmodeller bättre kan möta brukarnas behov och stärka brukarmedverkan, brukarsäkerhet, omsorgskvalitet

Projektet sker i samarbete med Högskolans utbildning för ledare i äldreomsorgen, FoU Sjuhärad – Välfärd och CAV (Centrum för Arbetsliv och Vetenskap vid Högskolan i Borås).

Utbildning och seminarier

Vi samverkar med Centrum för arbetsliv och vetenskap (CAV) och FoU Sjuhärad – Välfärd i seminarier och kompetensutvecklingsinsatser som rör frågor om ledning och styrning av välfärdstjänster.