Huvudmeny

FoU-projekt

Värdeskapande ledarskap i äldreomsorgen

I ett forskningsprojekt studeras chefers förutsättningar och arbete i äldreomsorgen. Forskningsfrågor berör till exempel hur värdegrundsarbetet kan ledas och organiseras på ett hållbart sätt samt hur ledarskap, organisering, användning av stödresurser och utvecklingsmodeller bättre kan möta brukarnas behov och stärka brukarmedverkan, brukarsäkerhet, omsorgskvalitet

Projektet sker i samarbete med Högskolans utbildning för ledare i äldreomsorgen, FoU Sjuhärad – Välfärd och CAV (Centrum för Arbetsliv och Vetenskap vid Högskolan i Borås).