Huvudmeny

Fokusområden

Centrum för hållbar samhällsbyggnad är ett tvärvetenskapligt centrum som uppmuntrar samverkan både inom och utanför högskolan. Centret har två fokusområden som är nära sammavävda med varandra.

Byggteknik och planprocesser har fokus materialutveckling och förutsättningar för byggande, medan det andra bidrar till kunskapsutveckling om byggande och boende och dess betydelse för hållbar social och ekonomisk samhällsutveckling.

Byggteknik och planprocesser

  • nya byggmaterial och nya byggprocesser som bidrar till ett miljömässigt-, socialt-, och ekonomiskt hållbart byggande
  • energieffektivisering och energieffektivt byggande
  • planprocesser och regelverk

Socialt hållbart byggande och boende

  • Inkludering och segregation
  • Sociala konsekvensanalyser
  • Social bostadspolitik och spänningsfält 

Om du vill veta mer om centrumets olika fokusområden och aktuell forskning, kontakta centrumledare Kimmo Kurkinen