Huvudmeny

Kontakta oss

Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS)
Högskolan i Borås
501 90 Borås

Kimmo KurkinenKimmo Kurkinen, föreståndare       

Föreståndaren har ansvar för ledning, samordning och utveckling av verksamheten vid centret, inkluderat kontakter med näringslivet och andra offentliga aktörer.
Tel: 033-435 4601

Kennert OrleniusKennert Orlenius, bitr. föreståndare

Biträdande föreståndare har ansvar för vetenskaplig ledning och frågor om byggande och boende knutna till hållbar samhällsutveckling.
Tel: 033-435 4288