Huvudmeny

Om oss

Som en del i arbetet med att bidra till att skapa det hållbara samhället har Högskolan i Borås inrättat Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS). Centrumets huvudsakliga uppgifter är att initiera, stödja, utveckla och samordna aktiviteter som har en tydlig koppling till det hållbara samhällsbyggandet.

Bakgrund

Att värna om jordens resurser och människor och djurs hälsa är avgörande för samhällets långsiktiga fortlevnad. Att bidra till att skapa ett ekologiskt, socialt-, ekonomiskt och tekniskt hållbart samhälle blir allt viktigare för alla samhällsaktörer. Inte minst för akademin som, genom sitt ansvar för utbildning och forskning, på ett påtagligt sätt kan bidra till utvecklandet av ett hållbart samhällsbyggande. Högskolan i Borås har redan idag en tydlig hållbarhetsprofil i sin verksamhet genom forskningsområdet Resursåtervinning men också genom att ha implementerat ett miljöledningssystem och var det lärosätet i Sverige som först certifierades enligt miljöstandarden ISO 14001. Dessutom ökar vi antalet miljödiplomerade kurser vid lärosätet.

Centrumets verksamhetsidé

Centrum för hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås är en flervetenskaplig mötesplats och arena som har till uppgift att initiera, stödja, utveckla och samordna aktiviteter som har en koppling till ett hållbart samhällsbyggande. Att skapa flervetenskapliga samarbeten både inom och utanför högskolan är också en viktig uppgift för centrumet. Flervetenskapliga samarbeten skapar  förutsättningar för att centrumet ska blir en tongivande aktör inom området hållbart samhällsbyggande.