Huvudmeny
Prehospen

PreHospen - Centrum för prehospital forskning

Beskrivning

Forskningen inom PreHospen bedrivs i nationell och internationell samverkan. Integreringen av forskning och klinisk verksamhet gör PreHospen till en unik tillgång för forskare och doktorander såväl som för studenter som professionsföreträdare.

Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning som bland annat integrerar vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik och informatik inom verksamheterna larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Målsättningen är att öka kunskapstillväxten inom det prehospitala området så att den tidiga vården av sjuka, skadade och lidande människor förbättras.

PreHospen är en stark nationell och internationell kunskapsresurs vid Högskolan i Borås. PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård.

PreHospens forsknings- och utvecklingsprojekt indelas i åtta områden:

  • Patientsäkerhet
  • Ambulansregister och andra register
  • Patienters och närståendes erfarenheter
  • Prehospital bedömning för träffsäker vård
  • Prehospital akutsjukvård och behandling
  • Ambulanspersonalens arbetsmiljö
  • Vård i stridsmiljö
  • Ledarskap och utbildning

Årligen har Forum för Prehospital FoU i VGR och PreHospen arrangerat en heldag på vilken  aktuella forskningsprojekt inom prehospital akutsjukvård har presenterats. Forskare, doktorander och magisterstudenter från hela Sverige berättar om resultat som har betydelse för prehospital vård och behandling av sjuka och skadade patienter. Nästa forskningssymposium sker 9 mars 2017.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Skärmpump från film om projektet

2016-11-15

Ambulansteam i storskaligt test för att förbättra strokevården

Forskare i ett nationellt projekt har tagit fram ett nytt IT-stöd som ska underlätta vård av strokepatienter. Nyligen testades det av ambulansteam.

Det är ett komplicerat IT-stöd, där olika journalsystem och beslutstöd ingår, som testats i fullskaliga simuleringsmiljöer vid Skaraborgs sjukhus.  

Magnus Andersson Hagiwara, universitetslektor vid Högskolan i Borås, har haft huvudansvar för testsupplägget.

– Totalt har elva ambulansteam genomfört strokerelaterade uppdrag i en simuleringsmiljö som speglar verkligheten. Teamen arbetade både med och utan det nya IT-stödet, samtidigt som allt filmades. Det bäddar för goda...