Huvudmeny
Prehospen

PreHospen - Centrum för prehospital forskning

Beskrivning

Forskningen inom PreHospen bedrivs i nationell och internationell samverkan. Integreringen av forskning och klinisk verksamhet gör PreHospen till en unik tillgång för forskare och doktorander såväl som för studenter som professionsföreträdare.

Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning som bland annat integrerar vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik och informatik inom verksamheterna larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Målsättningen är att öka kunskapstillväxten inom det prehospitala området så att den tidiga vården av sjuka, skadade och lidande människor förbättras.

PreHospen är en stark nationell och internationell kunskapsresurs vid Högskolan i Borås. PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård.

PreHospens forsknings- och utvecklingsprojekt indelas i åtta områden:

  • Patientsäkerhet
  • Ambulansregister och andra register
  • Patienters och närståendes erfarenheter
  • Prehospital bedömning för träffsäker vård
  • Prehospital akutsjukvård och behandling
  • Ambulanspersonalens arbetsmiljö
  • Vård i stridsmiljö
  • Ledarskap och utbildning

Årligen har Forum för Prehospital FoU i VGR och PreHospen arrangerat en heldag på vilken  aktuella forskningsprojekt inom prehospital akutsjukvård har presenterats. Forskare, doktorander och magisterstudenter från hela Sverige berättar om resultat som har betydelse för prehospital vård och behandling av sjuka och skadade patienter. Nästa forskningssymposium sker 9 mars 2017.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Metis Forum


Nästa Metis Forum äger rum den 9:e februari på Lindholmen Science Park. (Länk till extern sida)

Kliniskt träningscentrum vid Högskolan i Borås

2017-01-16

Högteknologisk miljö kvalitetssäkrar utbildning

På Högskolan i Borås kan sjuksköterskestudenter nu utbildas i en högteknologisk och verklighetstrogen miljö.

– Vi har en mycket stark utbildnings- och forskningsmiljö inom det vårdvetenskapliga området och nu lägger vi till ytterligare en kvalitet. Vi är mycket stolta över vår senaste satsning som möter vårdens utmaningar fullt ut, säger högskolans rektor Björn Brorström.

Under flera år har ett KTC diskuterats på högskolan och efter omfattande renoveringar står det nu klart. KTC liknar en sjukhusmiljö, men i sängarna ligger avancerade dockor med droppställningar intill och i taken...