Huvudmeny

PreHospen - Centrum för prehospital forskning

Beskrivning

Forskningen inom PreHospen bedrivs i nationell och internationell samverkan. Integreringen av forskning och klinisk verksamhet gör PreHospen till en unik tillgång för forskare och doktorander såväl som för studenter som professionsföreträdare.

Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning som bland annat integrerar vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik och informatik inom verksamheterna larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Målsättningen är att öka kunskapstillväxten inom det prehospitala området så att den tidiga vården av sjuka, skadade och lidande människor förbättras.

PreHospen är en stark nationell och internationell kunskapsresurs vid Högskolan i Borås. PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård.

PreHospens forsknings- och utvecklingsprojekt indelas i åtta områden:

 • Patientsäkerhet
 • Ambulansregister och andra register
 • Patienters och närståendes erfarenheter
 • Prehospital bedömning för träffsäker vård
 • Prehospital akutsjukvård och behandling
 • Ambulanspersonalens arbetsmiljö
 • Vård i stridsmiljö
 • Ledarskap och utbildning

Årligen har Forum för Prehospital FoU i VGR och PreHospen arrangerat en heldag på vilken  aktuella forskningsprojekt inom prehospital akutsjukvård har presenterats. Forskare, doktorander och magisterstudenter från hela Sverige berättar om resultat som har betydelse för prehospital vård och behandling av sjuka och skadade patienter. Nästa forskningssymposium sker 9 mars 2017.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Samarbeten

PreHospen - Centrum för prehospital forskning ingår i flera nationella och internationella nätverk. Vi samverkar med organisationer och lärosäten i flera av våra forskningsprojekt.

Samarbetspartners

 • Johan Norling, forskningskoordinator, Högskolan i Borås
 • Carl Magnusson, Ambulanssjukvården Göteborg
 • Mats Holmberg, Mälardalens högskola
 • Andreas Dehre, Högskolan i Borås
 • Kristoffer Wibring, Ambulanssjukvården i Region Halland
 • Youcef Azeli, Universitat Rovira I Virgili, Catalunya
 • Johan Holmén, Sahlgrenska universsitetssjukhuset
 • Anna Abelsson, Karlstads universitet
 • David Summermatter, Landstinget Dalarna
 • Pär Wennberg, Skaraborgs sjukhus
 • Emma Kowalczyk, Ambulanssjukvården Nordvästra Skåne
 • Vidar Melby, University of Ulster, Nordirland
 • Andreas Claesson, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Angela Bång, Göteborgs universitet

Samarbetspartners

Nätverk

Metis Forum


Nästa Metis Forum äger rum den 9:e februari på Lindholmen Science Park. (Länk till extern sida)

Patient i intensivvårdsmiljö

2017-02-10

Högskolan i Borås storsatsar på forskning om människan i vården

Nya doktorander ska bidra till att vården blir mer mänsklig, trygg och säker, för nu inleds forskarutbildningen inom området Människan i vården.

Sedan i våras har Högskolan i Borås examensrättigheter på forskarnivå även inom området Människan i vården. Nu sker en storsatsning där sex doktorandtjänster utlyses till en forskarutbildning inom området.

– Det är väldigt viktigt med mer forskning inom vårdvetenskap, eftersom samhället står inför en mängd utmaningar inom vården nu, till exempel att vi lever längre och har ett ökatbehov av vård, säger Gunilla Carlsson, studierektor för forskarutbildningen....