Huvudmeny

Nyhetsarkiv


PreHospen
2016
Välj

Skärmpump från film om projektet

Ambulansteam i storskaligt test för att förbättra strokevården

Forskare i ett nationellt projekt har tagit fram ett nytt IT-stöd som ska underlätta vård av strokepatienter. Nyligen testades det av ambulansteam.

Anders Sterner

Simulering kan bli modellen för sjuksköterskestudenter

Anders Sterners mål är att kunna rusta blivande sjuksköterskor så att de bättre klarar akuta situationer i arbetslivet.


Öppet sinne hos ambulanspersonal kan rädda liv

Fler dör i blodförgiftning, sepsis, än i hjärtinfarkt. Forskning pågår för att skapa ett verktyg som hjälper ambulanspersonal att identifiera sepsis.


Högskolan i Borås får forskarrättigheter inom Människan i vården

I dag offentliggjordes det att Högskolan i Borås får examensrättigheter på forskarnivå inom området Människan i vården.


Sjukvårdare upplever dubbla lojaliteter

Svensk sjukvårdspersonal som deltar i internationella militära insatser tänjer på lojaliteten gentemot sjukvårdsetiken.


Test av nya IT-lösningar för strokepatienter i ambulanssjukvård

Kan nya och bättre IT-lösningar bidra till att strokepatienter får snabbare och säkrare diagnos och vård?


Risker i akutsjukvården - ett av PreHospenkonferensens teman

Professor Brian Maguire från Australien är en av huvudtalarna på PreHospenkonferensen. Han kommer att tala om ambulanssäkerhet.


Vad krävs av vården i katastrofsituationer?

En av huvudtalarna berättar mer om temat för årets PreHospenkonferens 9-11 mars: Sjukvård i kris, krig och katastrofsjukvård.


Flyktingkris och katastrofberedskap tema för...

Den europeiska flyktingkrisen och dess konsekvenser för akutvård och ambulanspersonal är temat för PreHospenkonferensen 9-11 mars.


Snabb vård avgörande vid blodförgiftning

Sepsis identifieras allt för sällan innan sjukhus. Ny forskning ska hjälpa ambulanspersonal så att behandling kan starta så tidigt som möjligt.